Сухото дърво на върха на планината, което оживя

Сухото дърво на върха на планината, което оживя

„Някога, много отдавна, в един православен манастир живял монах на име Памве.

Той посадил сухо дърво на върха на планината и заповядал на своя послушник Йоан да го полива всеки ден, докато оживее.

И така всяка сутрин на разсъмване йоан пълнел кофата с вода и тръгвал на път. Изкачвал се на планината и напоявал сухия дънер, а вечерта, когато се стъмнило, се връщал в манастира.

И така продължило цели три години. Един прекрасен ден Йоан се изкачил на планината и видял, че дървото му е покрито с цветове.

Понякога си казвам, че ако всеки ден, по едно и също време, правя едно и също нещо – като ритуал: неотклонно, систематично, всеки ден, точно по едно и също време – тогава светът ще се промени.

Нещо в него ще се промени – не може да бъде иначе.“
________________________
© Андрей Тарковски

Последвайте ни в Телеграм

© 2023 30dumi.eu All rights reserved!

Още по темата – във Фейсбук:


© 2023 30dumi.eu All rights reserved!

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм