Данъкоплатците ще дадат още 142 хил. лева за грешки на чиновниците

Данъкоплатците ще дадат още 142 хил. лева за грешки на чиновниците

Правителството ще изпълни решенията на Европейския съд по правата на човека по четири дела срещу България.

По жалбата на Нурай Мюмюн ЕСПЧ констатира нарушение на забраната за изтезания. Делото е свързано с претърпяно от жалбоподателя малтретиране от страна на полицаи. Срещу тях е било образувано наказателно производство за нанасяне на лека телесна повреда, приключило с освобождаване на полицейските служители от наказателна отговорност и с налагането на административно наказание глоба. ЕСПЧ намира, че наказанието е непропорционално спрямо извършеното от тях и присъжда обезщетение за неимуществени вреди в размер на 4000 евро, както и 2650 евро за разходи и разноски.

По делото „Славов и други срещу България” ЕСПЧ приема, че има нарушение на презумпцията за невиновност, на правото на зачитане на личния и семейния живот и на правото на ефективни правни средства за защита. Жалбоподателите са четирима – съпрузи и техните две малолетнидеца.

Делото е свързано с полицейска операция, при която първият жалбоподател е арестуван и е извършено претърсване и изземване в семейното жилище. Съдът счита, че полицейската операция не е била планирана и извършена по начин, който да гарантира, че използваните средства се ограничават до строго необходимите за постигане на крайните цели. На жалбоподателите е присъдено обезщетение в размер на 40 000 евро общо за неимуществени вреди, както и 4000 евро за разходи и разноски.

По жалбите „Димитров и Рибов срещу България” и „Радев срещу България” ЕСПЧ приема, че е налице нарушение на забраната на изтезанията и нечовешкото и унизително отношение. По първата жалба е установено и нарушение на правото на ефективни правни средства за защита. И тримата жалбоподатели изтърпяват наказания доживотен затвор и делата са свързани с оплакванията им относно специалния режим на изтърпяване на наказанията и условията на задържане. На Димитров и Рибов е присъдено обезщетение за неимуществени вреди по 6000 евро на всеки и общо 1000 евро за разходи и разноски, а на Радев – обезщетение от 8000 евро и 1000 евро за разходи и разноски.

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм