Posted in

Демографската катастрофа е ужасяваща, смъртността ни е като в концлагер

Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, като в сравнение с 2014 г. населението на страната намалява с 48 414 души. През 2015 г. в страната са регистрирани 65 950 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 635 деца.

Броят на умрелите през 2015 г. е 110 117 души, като спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 1 165. България е на опашката от 224 държави по прираст, като към 2050 г.  българите ще бъдат около 5 млн. Населението на страната продължава да намалява и застарява. Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението.

Намалява абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост. Увеличава се броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност. През 2015 г. нямаме увеличение на средната продължителност на живота в България, като това не е наблюдавано отдавна.

Качествен аспект на демографската катастрофа е свързан с емиграцията.

Голяма част от емигрантите са висококвалифицирани, завършили образование в Западна Европа и установили се във втората си родина. Средно над 10 000 младежи отиват да следват в чужбина всяка година.

Над 2 милиона са напусналите страната ни, за да търсят работа и по-добри условия за живот. В Испания, Гърция, Италия и САЩ работят стотици хиляди българи, които подпомагат бедните си роднини в България.

Проблемът е, че икономиката на съвременна България вече не може да произвежда продукти и услуги, поради липса на квалифицирани хора, способни да ги правят, а не само поради липса на пари.

Намаляващото население на България при равни други условия, е и намаляващ пазар, респективно.

Румен Гълъбинов

Хипотези

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм