Новините внушават страх, агресия, ужас, тревожност, стрес, гняв, които завършват с цинизъм

Забелязали ли сте, че на всеки голям християнски или национален празник се случва някоя трагедия. Винаги нещо „помрачава“ и „почерня“ празника, защото „затрива“, „взема без време“, „затрупва“, „премазва“, „гази“, „дави“…

Как (според руските медии) ще изглежда Европа през 2035 г.

През 2012 г. руската „Експрес газета“ публикува няколко карти, показващи  визията и за Европа след 23 години. Предвид сегашното напрежение в Украйна и други страни, прогнозата е тревожно далновидна, макар…

Заместник-министърът на културата, отговарящ за медиите в Сърбия Саша Маркович обяви, че се очаква приватизация на 79 медии, притежавани от държавата, и че е реалистично да се очаква, че медийните…