Добротата живее в гените

В живота, макар и рядко, се срещат хора, напълно  неспособни да правят лоши неща. Това не е само въпрос на възпитание,  но и на гени. Това се доказва и от…