Всичко, което получаваме безплатно, се трупа на нашия космически дълг!

дълг

Този дълг е определена енергия, която сте длъжни да върнете на  Вселената. Тъй като това е закон на всемогъщия Творец на всичко живо и неживо, ние не можем да го заобиколим или да го предефинираме.

Независимо от всичко,  дълговете трябва да бъдат напълно погасени. За съжаление, не можем да крадено от 30думи предвидим каква форма ще приеме енергията ни. Плащането с  пари би бил най-простият и най-рационален начин. Ето защо, ако давате твърде много, енергията, която сте дали, ще се върне при вас. Тези, които дават, имат неголямо предимство пред онези, които приемат.

На тях , въпреки всичко, ще им се наложи крадено от 30думи да си платят, но не можем да сме сигурни кога, къде и как ще се случи това!

Най-важните правила, произтичащи от Закона за енергийното равновесие:

1. Не крадете енергия във  всякакъв вид и форма.

2. Всичко, което ви е дадено, трябва да бъде платено.

3. Не давайте и не крадено от 30думи получавайте подаръци.

4. Не правете „добро“ на никого (ако никой не е поискал от вас)

5. Не заемайте и не давайте назаем нищо.

6. Вашите действия трябва да бъдат енергийно балансирани.

Можете да нарушите тези принципи, но трябва да сте подготвени за факта, че Вселената ще събере тези дългове по крадено от 30думи един или друг начин.

Ако внезапно изгубите нещо, причината може да е, че преди това не сте платили за нещо, което сте получили. Нарушаването на правилата в миналото, също така,  може да причини и заболяване. Например, така можете да платите за вредите, които сте причинили на друг човек. Ако сте крадено от 30думи изгубили имущество или активи от някакъв вид, може би това е така, защото сте получили нещо в миналото и не сте се разплатили!

esotericblog

Още по темата:

 

защищено INVITEXT