Броят на гладуващите хора на Земята се е увеличил почти до един милиард

Броят на гладуващите в света се е увеличил до 815 милиона човека, а милиони деца са  изложени на риск поради липса на храна, съобщи  Организацията на обединените нации за световната продоволствена безопасност и хранене (ФАО).глад

През 2016 г. броят на гладуващите хора в света се крадено от 30думи е увеличил  с 38 млн, което до голяма степен се дължи на увеличение на броя и мащабите  на въоръжените конфликти и природните бедствия, изменението на климата, заявяват от  ФАО.

Около 155 милиона деца на възраст под пет години са недоразвити, а 52 милиона деца страдат от недохранване, тоест, са с крадено от 30думи поднормено тегло за тяхната височина.

Най-много  гладни и страдащи от недохранване деца  се намират в районите на въоръжени конфликти.

„Това са тревожни сигнали, които не можем да пренебрегнем:

Към  2030 г. няма да можем да сложим край на глада и всички форми на недохранване, ако не се борим с всички крадено от 30думи фактори, които подкопават продоволствената сигурност и храненето. Изграждането на мирно и инклузивно общество е предпоставка за постигането на тази цел „, подчертава ФАО.

Според ФАО, в Азия страдат крадено от 30думи от глад  520 милиона,  в Африка – 243 милиона,  в Латинска Америка и Карибския басейн – 42 милиона.

Като цяло 11% (!) от цялото население на Земята гладува.

Къде сме ние?

В България живеещите под прага на бедността, и съответно страдащи от недохранване,   са повече от 1.5 млн. човека. крадено от 30думи  

Глобален глад ще обхване Земята след 40 години

Глобален глад ще обхване Земята след 40 години

Експертите от Университета в Минесота прогнозират, че хранителните запаси на планетата практически ще се…

крадено от 30думи
крадено от 30думи
защищено INVITEXT