Броят на гладуващите хора на Земята се е увеличил почти до един милиард

Броят на гладуващите в света се е увеличил до 815 милиона човека, а милиони деца са  изложени на риск поради липса на храна, съобщи  Организацията на обединените нации за световната продоволствена безопасност и хранене (ФАО).глад

През 2016 г. броят на гладуващите хора в света се е увеличил  с 38 млн, крадено от 30думи което до голяма степен се дължи на увеличение на броя и мащабите  на въоръжените конфликти и природните бедствия, изменението на климата, заявяват от  ФАО.

Около 155 милиона деца на възраст под пет години са недоразвити, а 52 милиона деца страдат от недохранване, тоест, са с поднормено тегло за тяхната височина.

крадено от 30думи

Най-много  гладни и страдащи от недохранване деца  се намират в районите на въоръжени конфликти.

„Това са тревожни сигнали, които не можем да пренебрегнем:

Към  2030 г. няма да можем да сложим край на глада и всички форми на недохранване, ако не се борим с всички фактори, които подкопават продоволствената сигурност крадено от 30думи и храненето. Изграждането на мирно и инклузивно общество е предпоставка за постигането на тази цел „, подчертава ФАО.

Според ФАО, в Азия страдат от глад  520 милиона,  в крадено от 30думи Африка – 243 милиона,  в Латинска Америка и Карибския басейн – 42 милиона.

Като цяло 11% (!) от цялото население на Земята гладува.

Къде сме ние?

В България живеещите под прага на бедността, и съответно страдащи от недохранване,   са повече от 1.5 млн. човека.  

Глобален глад ще крадено от 30думи обхване Земята след 40 години

Глобален глад ще обхване Земята след 40 години

Експертите от Университета в Минесота прогнозират, че хранителните запаси на планетата практически ще се…

крадено от 30думи
защищено INVITEXT