Броят на гладуващите хора на Земята се е увеличил почти до един милиард

Броят на гладуващите в света се е увеличил до 815 милиона човека, а милиони деца са  изложени на риск поради липса на храна, съобщи  Организацията на обединените нации за световната продоволствена безопасност и хранене (ФАО).глад

През 2016 г. броят на гладуващите хора в света се е увеличил  с 38 млн, крадено от 30думи което до голяма степен се дължи на увеличение на броя и мащабите  на въоръжените конфликти и природните бедствия, изменението на климата, заявяват от  ФАО.

Около 155 милиона деца на възраст под пет години са недоразвити, а 52 милиона деца страдат от недохранване, тоест, са с поднормено тегло за тяхната височина.

крадено от 30думи

Най-много  гладни и страдащи от недохранване деца  се намират в районите на въоръжени конфликти.

„Това са тревожни сигнали, които не можем да пренебрегнем:

Към  2030 г. няма да можем да сложим край на глада и всички форми на недохранване, ако не се борим с всички фактори, които подкопават продоволствената сигурност крадено от 30думи и храненето. Изграждането на мирно и инклузивно общество е предпоставка за постигането на тази цел „, подчертава ФАО.

Според ФАО, в Азия страдат от глад  520 милиона,  в Африка – 243 милиона,  в Латинска Америка и Карибския басейн – 42 милиона.

Като цяло 11% (!) от цялото население на Земята крадено от 30думи гладува.

Къде сме ние?

В България живеещите под прага на бедността, и съответно страдащи от недохранване,   са повече от 1.5 млн. човека.  

Глобален глад ще обхване Земята след 40 години

Глобален глад ще обхване Земята след 40 години

Експертите от Университета в Минесота прогнозират, че хранителните запаси на планетата практически ще се…

крадено от 30думи защищено INVITEXT