Е. Радев и А. Джамбазки са срещу забраната на законно притежавани оръжия

Българските евродепутати от ЕНП-ГЕРБ и ЕКР-ВМРО Емил Радев и Ангел Джамбазки обединиха усилия срещу опитите на Европейската комисия да забрани законно притежаваните полуавтоматични оръжия, което би засегнало хиляди ловци и спортни стрелци в България и Европейския съюз.

В свои съвместни законодателни изменения към предложението за крадено от 30думи реформа на Директивата за огнестрелните оръжия двамата настояха полуавтоматичните оръжия да продължат да подлежат на разрешителен режим вместо да бъдат изцяло забранявани за частно притежание и употреба.

Няколко дни след атаките в Париж от 13 ноември Европейската комисия излезе с предложения за промяна на съществуващото европейско законодателство относно огнестрелните оръжия крадено от 30думи с цел предотвратяване на бъдещи терористични атаки.

По-точно ЕК иска да забрани притежанието на полуавтоматични граждански огнестрелни оръжия, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие, както и на деактивирани автоматични огнестрелни оръжия. Друго предложение е колекционерите на оръжия също да бъдат подложени на контрол и да трябва да притежават разрешителни крадено от 30думи за оръжията.

Според Емил Радев и Ангел Джамбазки предложенията на ЕК нямат нищо общо с действителността и няма да предотвратят бъдещи терористични атаки, тъй като полуавтоматичните оръжия, използвани от спортни стрелци и ловци, и автоматичните оръжия, предпочитани от терористи, са с различни технически характеристики, които не са покрити от директивата. крадено от 30думи Българските евродепутати са на мнение, че ако бъдат приети, законовите предложения от ЕК ще доведат до точно противоположните последици и до разширяване на черния пазар на оръжия.

Освен това Емил Радев и Ангел Джамбазки внесоха предложения, според които колекционерите не трябва да подлежат на правилата, заложени в европейската директива за крадено от 30думи огнестрелните оръжия и ще могат да продължат да притежават деактивирани оръжия. Българските представители са на мнение, че европейското изискване за контрол върху колекционерите по-скоро е бюрократично, а забраната за законно притежание на деактивирано оръжие – необоснована.

Емил Радев, който като член на комисията по правосъдие и вътрешни работи следи темата от няколко месеца, е на мнение, че една евентуална забрана на полуавтоматичните оръжия ще доведе до точно обратен от търсения ефект – спазващите закона и разпоредбите притежатели на крадено от 30думи оръжия ще имат усещането, че те са считани за основната заплаха, докато истинските престъпници ще продължат да се чувстват необезпокоявани.

ЕС трябва спешно да се съсредоточи върху борбата срещу незаконния трафик на оръжия от бившите съветски републики и Югославия, който е основен снабдител на оръжия за терористи, вместо неоснователно да крадено от 30думи наказва спазващите закона спортни стрелци и ловци.“, категоричен бе Емил Радев.

Ангел Джамбазки, член на комисията по правни въпроси и на комисията по външни работи, многократно е взимал страна по въпроса с тезата, че Европейският съюз има нужда от мерки, които да спомогнат за намаляването на нелегалния трафик и употреба крадено от 30думи на огнестрелни оръжия, но същевременно не ощетяват легалните притежатели, които вече подлежат на много строги изисквания и процедури за придобиване и притежание на огнестрелни оръжия.

„В стремежа си да представи законодателство, с което да намали нелегалния трафик на оръжия, ЕС показа своята безпомощност в тази сфера и поставя под един крадено от 30думи общ знаменател терористи, ловци, спортисти и колекционери.

Наше убеждение е, че не забраната, а облекчаването на режима за носене, притежаване и използване на огнестрелни оръжия ще повиши сигурността на почтените граждани и ще намали драстично битовата престъпност. Въоръженият мъж е свободен мъж, категорично“, критичен бе Ангел Джамбазки.

–   крадено от 30думи ВМРО – Българско национално движение – –

защищено INVITEXT