Човек от властта: „Просперираме, хазната е пълна, строим заводи, изнасяме газ.“

Човек от властта: „В България безработицата намалява.“
Човек от властта: „В България заплатите растат най-бързо в ЕС.“
Човек от властта: „България е пример за охрана на границите и спазване на човешките права.“
Човек от властта: „Просперираме, хазната е пълна, строим заводи, изнасяме газ.“

Това са крадено от 30думи само част от нещата, които хората на властта говорят без никакво притеснение.

„Властта у нас е захвърлила на бунището всички или поне повечето ценности, етика, морал, отговорност, самокритичност, способност да се съмнява, и е преминала към откровени лъжи, манипулации, дезинформации и контрадезинформации.“

Едното обяснение е, че те крадено от 30думи живеят в паралелна реалност. Не отричам, че реалността, в която живеят те е различна, но чак пък паралелна? П-скоро оптиката им е друга. Супервисокият им жизнен стандарт обръща от другия край бинокъла, с който те наблюдават живота на обикновените хора. И затова твърде големите проблеми им се виждат прекалено малки, крадено от 30думи а прекалено малките успехи им се виждат твърде големи.

Другото обяснение е, че техните съветници, помощници, подчинени и обслужващ управлението им персонал системно ги лъже и дезинформира за реалното състояние на нещата у нас.

Да, прави го, не се съмнявам, казва им това, което те искат да чуят, но съм крадено от 30думи абсолютно убеден, че управникът, който бива манипулиран от обкръжението си, ако не е станал абсурдно дебелокож и арогантен, самоуверен и нарцис, винаги може да научи истинското положение на нещата, въпреки манипулиращите го натегачи и подмазвачи.

Третото обяснение е, че управниците виждат по-надалеч и по-добре от обикновените хора, че те съзират крадено от 30думи цялостната картина, за разлика от „малката правда“ на обикновения човек, че за разлика от редица макропараметри, микропараметрите на държавата сочат позитивна тенденция.

Бих приел подобно обяснение, но то крадено от 30думи се опровергава от сравнението на макропараметрите на държавата с тези в ЕС – ние сме закотвено, зациментирано, занитено най-зле в ЕС и дистанцията с другите държави се увеличава – както по негативните параметри (напр. продължителност на живота, заболеваемост, смъртност, детска смъртност, емиграция), където сме твърдо на първо място; така и крадено от 30думи по позитивните параметри (жизнен стандарт, средна заплата, средна пенсия, БВП на глава от населението), където сме твърдо на последно място.

Четвъртото обяснение, и то за мен е най-логично (като може да включва елементи и от първите три) е, че властта у нас е захвърлила на бунището всички или поне повечето крадено от 30думи ценности, етика, морал, отговорност, самокритичност, способност да се съмнява, и е преминала към откровени лъжи, манипулации, дезинформации и контрадезинформации.

Подкарал го е през просото и на принципа – на такъв народ само така се говори, защото той иска да бъде лъган, обича да бъде мамен, харесва да бъде манипулиран, обожава крадено от 30думи да бъде дезинформиран и умира да бъде контрадезинформиран!

Не бих оспорил, че говорейки постоянно лъжи и неистини, които намират радушен пример сред тълпата, ордата, стадото, сивата маса, която по национални празници се удря в гърдите със самочувствието, че е народ: „Булгар, булга-ар!“, властта започва да си вярва в тези лъжи крадено от 30думи и измами. И все пак, аз съм убеден, че тя прибягва до тези лъжи и измами съвсем съзнателно, мошенически, убедено и самоуверено, че народът ще се върже на тях. Тя има такова мнение за народа си и затова не се свени да го лъже и мами. Той е доказал, че крадено от 30думи може да бъде лъган и мамен.

Не звучи утешително, но от това истината за народа ни не става по-малко истина…

Николай Слатински: https://www.facebook.com/nikolay.slatinski/posts/1197732246934138

крадено от 30думи
защищено INVITEXT