Какво би се случило ако  се  преначертае картата на света в съответствие с устойчивото равнище на дълговете на страните?

Страните, чиито размер е малък, но са с голямо дългово бреме, щеше да изглеждат по-големи. Ако се използва за мащабиране критерият за съотношението на дълга към БВП, Япония щеше да  бъде най-голямата държава на тази  карта. На  Япония се падат  19,99% от световния дълг, въпреки факта, че тя изработва само  6% от световния икономически продукт. Съотношението на дълга на страната към БВП е 230%.

Гърция и Италия, които са средни по размер  европейски  страни, щяха да са по-големи от Северна Америка. Независимо от това, самите  Съединени щати държат огромен  обем дълг, равняващ се на  29,05% от общия световен дълг. Той просто е добре прикрит  поради значителния  БВП. Съотношението на дълга към доходите за САЩ  е вторият най-голям дълг в света.

На противоположната страна са големите държави с  дългове, които са  малки –  те  почти напълно изчезват  от картата. Австралия, с нейните  огромни масиви суша, е намаляла до  малък остров с нейното съотношение на дълг към БВП от  29%. А у  най-голямата държава в света – Русия, съотношението на дълга към БВП  е 11%.

http://www.visualcapitalist.com/the-world-map-of-debt/