НСИ отчита драстично увеличение на държавния дълг за 2014 г.

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2014 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 4 826 млн. лв., или 5.8% от БВП. Разликата между предварителните и окончателните…