Проституцията и трафикът на наркотици ще повишат икономическите показатели на ЕС

Още през 2016 г. в Европейския съюз могат да влязат в сила нови закони, които задължават страните- членки да отчита в бюджетите си приходите от трафик на наркотици и проституция.…