Според ЦРУ вървим стремително към демографски колапс

Bсички основни медии публикуваха класацията на ЦРУ за ръста на населението във всички държави. България е на 229-о място в света! Да, проформа след нас се водят 4 държави. Едната е едно малко островче до северните брегове на Канада, което е френска отвъдморска територия. Всъщност то е част от Франция и има самоуправление.

Съответно гражданите крадено от 30думи му си ходят да живеят във Франция вместо в студената пустош на островчето. Молдова се води независима държава, но там голямото мнозинство от хората говорят румънски и се смятат за румънци. Поради това безпрепятствено отиват при сънародниците си в Румъния. Гражданите на островите Кук са граждани и на Нова Зеландия. крадено от 30думи Поради това много хора отиват да живеят на друго място в рамките на страната си. На последно място е Сирия. Но там населението намалява поради милионите бежанци, прогонени от войната.

Преди месеци написах в “24 часа” статия “България след 20 години”, в която предвиждах, че българската народност ще изчезне след крадено от 30думи 59 г. Веднага се появиха хора, които казаха, че данните са преувеличени, въпреки че те бяха базирани на математически модел. Е, според най-достоверния източник – ЦРУ, вече сме твърдо под 7 млн. човека, или по-точно 6 924 716, като немалка част от тях работят в чужбина… Данните на ЦРУ показват, че с по-голяма смъртност крадено от 30думи от тази в България са само държави като Гвинея-Бисау и Чад.

Да хвърлим поглед на намалението на населението в България през последните 5 години. (Виж графиката.) 

 

Вижда се, че населението на България трайно и с приблизително постоянни темпове намалява през последните 5 г. Нещо повече – данните на ЦРУ крадено от 30думи показват по-голямо намаляване на населението в страната за периода 2014 до 2013 – с 57 000 човека, в сравнение с предходните години. В последните 4 г. процентът на намаляване на населението се увеличава. През периода 2001-2011 г. сме намалели с 580 000 човека, т.е. с 58 000 на година. Процентът крадено от 30думи на намалението на населението през 2014-а е по-голям, отколкото през периода 2001-2011 г., защото населението е било повече.

Казано с други думи – българското население със същото неудържимо желание напуска страната си, както и преди. И бъдете сигурни, че не политиците емигрират. Бягат хората, на които им е писнало да бъдат крадени и подритвани, да крадено от 30думи живеят в държава, в която няма закони. Например над 68% от завършващите медицина напускат страната. С подобна емиграция България продължава да спонсорира развития Запад – с много повече пари, отколкото получава под формата на европейски помощи. Независимо от гръмките приказки за многото помощи България получава най-малко европейски пари на човек крадено от 30думи в сравнение с другите бивши соцдържави.

През 1990 г. хора, които бяха в час със случващите се промени в България, казаха, че България за 20 години ще намалее с 2 млн. човека. Тогава много демографи, вкл. и от БАН, правиха изявления, че това са прекомерно завишени цифри. Е, практиката потвърди крадено от 30думи въпросните 2 млн. Сега се оказва, че демографската катастрофа не намалява, въпреки че пак много демографи говорят успокоително. Но публикуваните цифри показват, че катастрофата продължава. Тази катастрофа поставя всички правителства след прехода в срамния списък на българската история.

Нашите статистици опонират, че населението ни било над 7 млн. Нека илюстрирам крадено от 30думи с един пример напъните на родната статистика в областта на демографията.

НСИ ни убеждава, че през 2013 г. само 1600 човека са емигрирали от България. Институтът казва, че през същата година населението ни е намаляло с 38 875 човека.

 

Но през 2013-а са починали 104 345 човека, а са крадено от 30думи се родили 67 061 бебета. Разликата между двете числа е точно 37 284 човека. Като извадим това число от броя на хората, с които населението на България е намаляло през 2013 г. (38 875), излиза, че са емигрирали само 1591 човека.

Смешно! Защото според Британския офис за национална статистика само крадено от 30думи във Великобритания са емигрирали между 6 и 8 хил. българи през 2013 г.

Българската православна църква не се интересува от ромите. Съответно те попадат все по-интензивно под въздействието на исляма. И факт е, че примерно голяма част от ромите в Пазаржишко са приели исляма в последните 14 г. Анализът на крадено от 30думи данните на ЦРУ за 2014 г. показва, че реалният брой на ромите в България към 2014 г. е 12,6% от населението. Само 20% от ромите имат тенденция да се определят като българи. В допълнение – само 26% от помаците се определят като българи. А са си българи.

Предлагани са много крадено от 30думи ефективни мерки срещу демографския колапс. Но на практика нищо не се прави. Отново се говори за увеличаване на помощта за трето дете. А големият проблем на българския етнос е, че недостатъчно жени имат второ дете.

Именно поради това основната помощ следва да се насочи към второто дете. Трето би следвало да имат тези, крадено от 30думи които работят здраво и могат да си го позволят. А не детските за трето дете да се използват за издръжка на родителите и да са основание за социални помощи. Така се създава основа да се раждат деца, за които не се полагат грижи. Естествено, много от тях стават асоциални, което крадено от 30думи много често ги прави престъпници.

Практически всеки иска да има поне едно дете. Поради това помощ за първо дете следва да се дава само ако майката роди под 30 години, за да има време за второ дете.

Нека да се помисли за по-големи социални помощи, когато децата в училище изкарват крадено от 30думи успех над 4. Самото посещение в училище, без да се учи нищо, почти се равнява на неходенето на училище.

Няма как една държава да има перспектива, когато основните гласоподаватели са необразованата част от ромите, тютюнопроизводители и пенсионери. А България не само върви с бързи темпове към изчезване на българския етнос, крадено от 30думи но и тези три групи гласоподаватели постоянно се увеличават. И след като не се вземат никакви съществени мерки, на каква перспектива да разчитаме?

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4637244

защищено INVITEXT