Според ЦРУ вървим стремително към демографски колапс

Bсички основни медии публикуваха класацията на ЦРУ за ръста на населението във всички държави. България е на 229-о място в света! Да, проформа след нас се водят 4 държави. Едната е едно малко островче до северните брегове на Канада, което е френска отвъдморска територия. Всъщност то е част от Франция крадено от 30думи и има самоуправление.

Съответно гражданите му си ходят да живеят във Франция вместо в студената пустош на островчето. Молдова се води независима държава, но там голямото мнозинство от хората говорят румънски и се смятат за румънци. Поради това безпрепятствено отиват при сънародниците си в Румъния. Гражданите на островите Кук са крадено от 30думи граждани и на Нова Зеландия. Поради това много хора отиват да живеят на друго място в рамките на страната си. На последно място е Сирия. Но там населението намалява поради милионите бежанци, прогонени от войната.

Преди месеци написах в “24 часа” статия “България след 20 години”, в която предвиждах, че крадено от 30думи българската народност ще изчезне след 59 г. Веднага се появиха хора, които казаха, че данните са преувеличени, въпреки че те бяха базирани на математически модел. Е, според най-достоверния източник – ЦРУ, вече сме твърдо под 7 млн. човека, или по-точно 6 924 716, като немалка част от тях работят в чужбина… Данните на ЦРУ крадено от 30думи показват, че с по-голяма смъртност от тази в България са само държави като Гвинея-Бисау и Чад.

Да хвърлим поглед на намалението на населението в България през последните 5 години. (Виж графиката.) 

 

Вижда се, че населението на България трайно и с приблизително постоянни темпове намалява през последните 5 г. Нещо крадено от 30думи повече – данните на ЦРУ показват по-голямо намаляване на населението в страната за периода 2014 до 2013 – с 57 000 човека, в сравнение с предходните години. В последните 4 г. процентът на намаляване на населението се увеличава. През периода 2001-2011 г. сме намалели с 580 000 човека, т.е. с крадено от 30думи 58 000 на година. Процентът на намалението на населението през 2014-а е по-голям, отколкото през периода 2001-2011 г., защото населението е било повече.

Казано с други думи – българското население със същото неудържимо желание напуска страната си, както и преди. И бъдете сигурни, че не политиците емигрират. Бягат хората, на които им крадено от 30думи е писнало да бъдат крадени и подритвани, да живеят в държава, в която няма закони. Например над 68% от завършващите медицина напускат страната. С подобна емиграция България продължава да спонсорира развития Запад – с много повече пари, отколкото получава под формата на европейски помощи. Независимо от гръмките приказки за многото помощи България получава крадено от 30думи най-малко европейски пари на човек в сравнение с другите бивши соцдържави.

През 1990 г. хора, които бяха в час със случващите се промени в България, казаха, че България за 20 години ще намалее с 2 млн. човека. Тогава много демографи, вкл. и от БАН, правиха изявления, че това са прекомерно крадено от 30думи завишени цифри. Е, практиката потвърди въпросните 2 млн. Сега се оказва, че демографската катастрофа не намалява, въпреки че пак много демографи говорят успокоително. Но публикуваните цифри показват, че катастрофата продължава. Тази катастрофа поставя всички правителства след прехода в срамния списък на българската история.

Нашите статистици опонират, че населението ни било над 7 млн. Нека илюстрирам с един пример напъните на родната статистика в областта на демографията.

НСИ ни убеждава, че през 2013 г. само 1600 човека са емигрирали крадено от 30думи от България. Институтът казва, че през същата година населението ни е намаляло с 38 875 човека.

 

Но през 2013-а са починали 104 345 човека, а са се родили 67 061 бебета. Разликата между двете числа е точно 37 284 човека. Като извадим това число от броя на хората, с крадено от 30думи които населението на България е намаляло през 2013 г. (38 875), излиза, че са емигрирали само 1591 човека.

Смешно! Защото според Британския офис за национална статистика само във Великобритания са емигрирали между 6 и 8 хил. българи през 2013 г.

Българската православна църква не се интересува от ромите. Съответно те крадено от 30думи попадат все по-интензивно под въздействието на исляма. И факт е, че примерно голяма част от ромите в Пазаржишко са приели исляма в последните 14 г. Анализът на данните на ЦРУ за 2014 г. показва, че реалният брой на ромите в България към 2014 г. е 12,6% от населението. Само 20% крадено от 30думи от ромите имат тенденция да се определят като българи. В допълнение – само 26% от помаците се определят като българи. А са си българи.

Предлагани са много ефективни мерки срещу демографския колапс. Но на практика нищо не се прави. Отново се говори за увеличаване на помощта за трето дете. А крадено от 30думи големият проблем на българския етнос е, че недостатъчно жени имат второ дете.

Именно поради това основната помощ следва да се насочи към второто дете. Трето би следвало да имат тези, които работят здраво и могат да си го позволят. А не детските за трето дете да се използват за издръжка на родителите и крадено от 30думи да са основание за социални помощи. Така се създава основа да се раждат деца, за които не се полагат грижи. Естествено, много от тях стават асоциални, което много често ги прави престъпници.

Практически всеки иска да има поне едно дете. Поради това помощ за първо дете следва да се дава крадено от 30думи само ако майката роди под 30 години, за да има време за второ дете.

Нека да се помисли за по-големи социални помощи, когато децата в училище изкарват успех над 4. Самото посещение в училище, без да се учи нищо, почти се равнява на неходенето на училище.

Няма как една държава крадено от 30думи да има перспектива, когато основните гласоподаватели са необразованата част от ромите, тютюнопроизводители и пенсионери. А България не само върви с бързи темпове към изчезване на българския етнос, но и тези три групи гласоподаватели постоянно се увеличават. И след като не се вземат никакви съществени мерки, на каква перспектива да разчитаме?

крадено от 30думи

http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4637244

крадено от 30думи
защищено INVITEXT