Posted in

EVN иска скок на цената на тока със 7 процента

Според EVN България промяна на средните крайни цени на електроенергията с 6.98% е минимумът, който създава възможност за връщане към нормалния ритъм на енергийната система в Югоизточна България

Промяна на цените на електроенергията за клиенти на ниво ниско напрежение с 6.98% е минимумът, който създава възможност за връщане към нормалния ритъм на енергийната система в Югоизточна България. Това показва анализът на EVN България, който компанията ще внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) до края на март 2015 г., съгласно процедурата за определяне на нови цени от 1 юли 2015 г.

При одобрение от ДКЕВР на тази промяна новите цени за битови клиенти в Югоизточна България от 1 юли 2015 г. при запазване на останалите действащи цени и с включени разходи за балансиране на системата биха били следните:

* промяна на дневната тарифа с 6,62% от сегашните 0.17152 лв./квтч. (без ДДС) на 0,18288лв./квтч. (без ДДС)

* промяна на нощната тарифа с 8,90% от сегашните 0.09739 лв./квтч (без ДДС) на 0,10606лв./квтч. (без ДДС)

Съотнесено към месечната консумация на едно средно домакинство в Югоизточна България от 200 квтч. дневна енергия и 70 квтч. нощна енергия, стойността на месечната фактура на това домакинство би се променила с 3.45 лв., с включен 20% ДДС, т.е. от 49.35 лв. на 52.80 лв.

Тази промяна на цените за дружествата на EVN България би осигурила необходимите минимум приходи за инвестиции, които компанията може да получи чрез цените, като единствен източник на финансиране на нейната лицензионна дейност. По този начин би се направила стъпка към възстановяване на темпа на модернизиране на мрежата и услугите за клиентите в Югоизточна България, който беше силно нарушен през последните три години след поредица ценови решения. EVN България стартира инвестициите си през 2005 г. като до този момент компанията е вложила над 1,1 млрд. лв. в услуги и мрежова инфраструктура в Югоизточна България. Пример за успеха на компанията е намаляването на технологичния разход в мрежата средно и ниско напрежение от 19.5% при приватизацията през 2005 г. до впечатляващите 10.1% през 2014 г. Това доведе до реално спестяване на 520 GWh енергия, равно на 320 000 тона CO2 емисии, което е една от най-големите енергоспестяващи мерки реализирани в България. Това постижение е още по-значимо, сравнено със средното ниво на признат технологичен разход на електроразпределителните компании в Югоизточна Европа от 13.99%, което необяснимо контрастира с административно определеното в момента от ДКЕВР ниво от 8% за EVN България.

Инвестициите на EVN бяха осигурени чрез реинвестиране на постигнатата печалба през тези години, но и чрез банкови заеми, когато решенията на ДКЕВР лишаваха компанията от необходимите приходи през последните години. Ето защо без осигуряване на необходимите приходи за дейността от 1 юли 2015 г. компанията ще бъде принудена допълнително да ограничи вече свитите инвестиции и разходи, което ще рефлектира върху качеството на снабдяване.

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм