EVN иска от ДКЕВР скок на цената на тока с 18 %

tokEVN България внесе в ДКЕВР заявления за нови цени на електроенергията за своите клиенти в Югоизточна България от 01.10.2014 г.

Дружествата на EVN България внесоха в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) заявления за нови цени на електроенергията от 01.10.2014 г. за своите крадено от 30думи клиенти в Югоизточна България. Те се базират на същите принципи, следвани от компанията при всяко едно от своите ценови заявления досега: разходно-ориентирани цени, избягване на скрити дефицити в системата, покриване на реалните оперативни, технологични и балансиращи разходи. Основен стремеж на компанията е възобновяването на нормалния темп на инвестиране в мрежата крадено от 30думи и клиентско обслужване. Този темп беше преустановен от ДКЕВР в последните години не само за EVN България, но и за всички компании, формиращи крайни цени за клиентите в България.

Имайки предвид тези основни принципи, изчисленията на EVN България показват, че необходимото средно увеличение на цената на електроенергията в Югоизточна България крадено от 30думи е 17,9%. От това увеличение 7,2% ще отидат директно в Националната електрическа компания (НЕК), а за дружествата на EVN ще останат реално 10,7%. Това е така, защото внесените от EVN заявления коригират една от грешките на последното ценово решение на ДКЕВР. С него Регулаторът определи изкуствено ниска цена от 30 крадено от 30думи лв./МВтч. на енергията, която EVN купува от НЕК за покриване на технологичния разход по своята мрежа.

Така крайните цени (без ДДС) за битовите клиенти в Югоизточна България биха били:

* Дневна тарифа: 0,18205 лв/квтч

* Нощна тарифа: 0,11244 лв/квтч.

Опитът от последните 25 години в България показва, че спирането крадено от 30думи на инвестиции неизбежно води до по-големи разходи в бъдеще. Известно е, че за периода 1989-2005 г. инвестициите в електроразпределителната мрежа в Югоизточна България бяха на санитарния минимум. С приватизацията през 2005 г. EVN пое ангажимент да навакса дългогодишното изоставане в технологичното и морално обновление на мрежата в рамките на издадената крадено от 30думи лицензия за следващите 35 години. Като резултат до момента компанията е инвестирала всички средства, получени през цените обратно в сигурност на мрежата и в подобряване на клиентското обслужване. Единственото изключение е 2010 г., когато с изричното настояване на тогавашния съакционер Република България беше изплатен дивидент.

крадено от 30думи

До 2014 г. общите инвестиции на EVN в енергийна инфраструктура и услуги са над 1,2 млрд. лв. Това позволи ударно да се подменят и ремонтират 17 000 км от общо 60 000 км крадено от 30думи мрежа и да се построят над 2000 нови трафопоста и възлови станции и да се подменят 1,5 млн. електромери. От приватизацията до сега компанията успя да намали технологичния си разход от близо 20% до 10,8%, което доведе до 665 GWh спестена енергия годишно.

Към 2013 г. броят на авариите беше крадено от 30думи намален с 40%, благодарение и на увеличения до 26,4% дял на подземните кабели спрямо по-уязвимите от атмосферни условия въздушни линии. Допълнително платените от EVN данъци и социални осигуровки към държавния бюджет възлизат на 492 млн. лв.

През цялото това време EVN България на няколко пъти оптимизира и реорганизира своята дейност крадено от 30думи в търсене на баланса между намаляване на разходите, повишаване на качеството и в изпълнение на предписанията на ДКЕВР. Това се потвърждава и от данните, според които делът на EVN в крайните цени беше намален от ДКЕВР от 32,2% през 2006 г. до 13,6% през 2014 г.

Тази недалновидна политика на крадено от 30думи ДКЕВР за непрекъснато и икономически необосновано потискане средствата, необходими за развитие на мрежата, принуди EVN на два пъти за последните 10 години да използва привлечен капитал. Целта беше да се продължат инвестициите, въпреки намалените от ДКЕВР средства. Практиката обаче показва, че ползването на кредити може да бъде само временно решение, крадено от 30думи до което не може да се прибягва при всяко ценово решение на ДКЕВР.

С оглед на всичко това EVN България счита, че промяна в начина на ценообразуване от страна на ДКЕВР е неизбежна и следва да се случи още от 01.10.2014 г.

http://energetika-bg.com/2014/09/02/evn-iska-ot-dkevr-skok-na-tsenata-na-toka-s-18/

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment