Химически следи – Плевен, Велико Търново…

След известно затишие от месец-два, химическите следи отново се появяват над различни български градове.

Наши читатели изпратиха снимки от Плевен….

pl pl-1

… и Велико Търново. VT

Add Comment