Гащите на Питагор…

Според някои сведения Мнесарх, това е името на баща му, е бил каменоделец на остров Самос, а други източници твърдят, че е бил богат търговец, майкаму Партенида била от благородно…

75-годишният професор от Хамбург Клаус Самес се подготвя да възкръсне след 150 години. Ако, разбира се, всичко протече по план. Ученият планира да се замрази с надеждата, че бъдещите специалисти…