ДДС сюрприз: 22%

Изненадващо за синдикати и работодатели ден преди официалното обсъждане на антикризисния пакет правителственият екип предложи ДДС да се увеличи от 20 на 22% за период...