Маркс и неговите прогнози за 21 век

Част от прогнозите на Маркс, някои от които са от периода преди Гражданската война в САЩ, точно определят конкретни  аспекти на съвременния капитализъм, от  Голямата рецесия до най-новите версии на…