Маркс и неговите прогнози за 21 век

marksЧаст от прогнозите на Маркс, някои от които са от периода преди Гражданската война в САЩ, точно определят конкретни  аспекти на съвременния капитализъм, от  Голямата рецесия до най-новите версии на айфона.

1. Голямата рецесия
(хаотичната природа на капитализма )

Изтъква се склонноста на капитализма към изпадане в  криза.  Маркс предвижда, крадено от 30думи че желанието за печалба стимулира  фирмите да автоматизират  работни места за да произвеждат повече стоки, а на работниците да се намаляват заплатите, така че те да не са в  състояние да купуват продукта, който произвеждат. Това се наблюдава по време на Голямата депресия , но също така и в началото крадено от 30думи на световната икономическа криза.

2.  Айфоните
(натрапените  нужди )

Маркс е говорил за тенденциите на капитализма да се определят високи цени на стоки, които не са пряко необходими,  което води до “ нехуманни, софистицирани, неестествени и измислени апетити“ . Тези предсказания са се сбъднали в съвременното общество, където определени хора крадено от 30думи се наслаждават на лукс, но имат постоянна нужда отново да купуват. След четворката на  айфона трябва да се купят и версии 5, и 5S …

3.  Глобализацията на капитализма

Идеите на Маркс по отношение на свръхпроизводството го карат да предскаже това, което сега се нарича глобализация, от гледна точка на крадено от 30думи разпространението на капитализма в целия свят в търсене на нови пазари. За това Маркс пише през 1848 г. и е познал, че това ще се случи в края на 20-та век . Свидетели сме на непрекъснат стремеж към нови пазари и евтина работна ръка.

4. Монополите

Маркс твърди, че силата крадено от 30думи на пазарите ще бъде концентрирана у големите монополни компании. Въпреки, че това през 19-ти век е изглеждало странно , кък края на 20 век тази тенденция, която  Маркс прогнозира, започва  да се ускорява, така че днес много от местните фирми са затворени поради навлизането на пазарите в много страни на крадено от 30думи гигантските търговци на дребно като „Volmart“, най-големият в света. По същия начин малките банки отстъпват пред гиганти като Джей Пи Морган.

5. Малки заплати, големи печалби

Според Маркс заплатите няма да се повишават, заради „резервната индустриална  армия на труда“, която обяснява  нуждата на капиталистите да им се работи  за по-малко крадено от 30думи пари, а това  най-лесно се постига, когато голям брой работници са без работа.

„Уолстрийт джърнъл“ донякъде се съгласява с този анализ на  Маркс казва, че през последните години у американската икономика „растежът на производителността е позволил на много компании да не им се налага много да се грижат за намаляване крадено от 30думи броя на безработните“.

по материали на blic

И още по темата:

Хосе Мухика: Аз не виждам умни хора в европейската крадено от 30думи политика

Хосе Мухика: Аз не виждам умни хора в европейската политика

Програма Salvados на испански канал La Sexta показа интервю с президента на Уругвай Хосе…
защищено INVITEXT

Add Comment