Протестно събитие в деня на 25-тата годишнина на Конвенцията за правата на детето

proxy.imgsmail.ruПротестно събитие срещу незачитането на нормите на Конвенцията на ООН за правата на детето от институциите на държавата ни ще се проведе на 20-ти ноември от 12.30 часа в пространството на „триъгълника на властта” в София (пространството пред Народно събрание 2, между Президентството и крадено от 30думи Министерски съвет). Поводът е 25-та годишнина от приемането и от Общото събрание на ООН. В България тя влиза в сила още през 1991 г.

Конвенцията е глобален договор за признаване и закрила на правата на децата. Основният й принцип е зачитане на достойнството, и на равните и неотменни права крадено от 30думи на всяко дете. Това не е просто документ, даващ насоки и препоръки към държавите-членки. По силата на Конституцията на Република България Конвенцията има приоритет пред нормите на вътрешното законодателство, които й противоречат. Тя носи силата на закон, който държавата ни е длъжна да изпълнява, и който няма право да пренебрегва крадено от 30думи и заобикаля.

Тази година, на 20-ти ноември, Конвенцията навършва 25 години – възраст, която налага равносметка. Логичен въпрос е: „Спазва ли държавата ни ангажиментите си по Конвенцията?” Действителността, в която живеем, дава категоричен отговор – не. Реалностите са:

Образование, наследено от миналото, в което правата и интересите на децата са крадено от 30думи поставени на последно място; образование, чиято ефективност не се оценява безпристрастно; не се използва чуждият опит за извеждането му на съвременно ниво; образование, което поставя в конфронтационна среда ученици и учители и често е унизително и за двете страни; образование, в което развитието на личността на децата и зачитането на крадено от 30думи индивидуалните им различия отстъпва пред налагането на унифициране на базата на посредствени норми; образование, в което насилието ражда насилие.

В Република България днес новородени се продават така, както крадено от 30думи се продават автомобили втора употреба. На същите цени. Институциите „не знаят” това, но пък има законов чадър над осиновителната мафия.

Деца се отнемат от родителите им и се вкарват в система, целяща усвояване на европейски и бюджетни средства и създаване на работни места. Естествено – „с грижа за детето”. Ефектът крадено от 30думи върху емоционалното и психическо здраве на засегнатите подрастващи не се отчита.

Децата – жертви на родителски конфликти, които държавата не намира начин да регулира и санкционира се увеличават. За родителското отчуждаване – едно изключително опасно явление с трайни и дълбоки негативни последствия върху психиката на детето, държавата няма работещи механизми крадено от 30думи на противодействие.

И, разбира се: „правото на всяко дете на жизнен стандарт, съответствуващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие” (цитат от Конвенцията) звучи като едно добро пожелание към идните поколения… и нищо повече.

На плакат ще бъдат представени текстовете от Конвенцията, които в най-голяма крадено от 30думи степен се нарушават от държавата.

В деня на 25 – тата годишнина на Конвенцията приканваме всеки родител, който смята че децата му не са имали това отношение, което изискват поетите ангажименти към правата на децата, да донесе стара плюшена играчка и да направим заедно една „плюшена грамада“. Играчка за купчината крадено от 30думи може да бъде донесена и в знак на съпричастност към децата, лишени от безгрижно детство.

защищено INVITEXT

Add Comment