Никола Тесла за това как да живеем в алчен свят, в който властват негодниците

От първите страници на една от книгите си Тесла пише не за науката и своите открития, а за хората, техните морални качества, честност, доброта и достойнство. Той пише емоционално, с болка:

„Имахме две правила в Смиляни [в Сърбия] – честност и доброта. Всеки, който не мамеше съседа си и беше крадено от 30думи готов да се притече на помощ, се считаше за достоен, порядъчен човек … В големия свят всичко е различно. Завършеният злодей и негодник, който спазва правилата, измислени от други негодници, се счита за достоен човек, достоен член на обществото.

Не ме интересуват техните правила. Винаги съм живял според моите, според крадено от 30думи тези, които научих в родния си дом. Винаги ми е било безразлично какво казват за мен онези, които не уважавам. Единственото, което имаше значение, какво мислеха за мен уважаваните от мен хора и това, което аз самият си мислех.

Никой не оценяваше по-строго моите действия от самия мен. И ако преди да си легна, можех да си кажа, че съм преживял деня с достойнство, тогава заспивах спокойно. Винаги съм бил над презрения свят, който се управлява от парите. крадено от 30думи

Тесла пише и за журналистите. От огромната им маса той е общувал само с осем; изхвърлял е писма и телеграми от всички останали, без да ги чете. Причината е нечестността на журналистите, с която той неведнъж се е сблъсквал. И въобще с всеки непочтен човек Тесла се е старал крадено от 30думи да прекрати всякакво общуване:

„Един от малкото луксове, които мога да си позволя, е да общувам само с тези, с които аз искам.“

Тесла е прав. Наистина е лукс и наистина не всеки може да си го позволи.

ZEN

© 2019 30dumi.eu All rights reserved!

Никола Тесла подкрепял прилагането на евгениката

Никола Тесла е широко известен с разработките си в областта на променливия ток, безжичното…

Още по темата – във Фейсбук:


© 2019 30dumi.eu All rights reserved!

защищено INVITEXT