Учени доказаха: Бог Е Светлина

Специалисти от Корнелския университет съобщиха за откритие, способно, според тях, да  примири религията и науката.
Физиците са открили, че обикновената енергия на Слънцето би била недостатъчна, за да разтопи ледената  повърхност на древната Земя.

Слънчевите свръхизригвания са пробивали земната магнитосфера, което е довело до появата на дупки в полярните региони. Чрез тях частиците на  слънчевия вятър прониквали в атмосферата и са задействали верижни химични реакции.

Според изследователите, тази констатация корелира изцяло с твърдението, че Бог е светлина. Тази фраза се използва няколко пъти в Библията.

Бележка на редакцията : В Светото Писание образът на светлината често се използва за определяне на непостижимата Божествена същност. Той символизира духовната истина и святост. Изцелявайки  човек, който е  роден сляп, Господ казва: Докато съм в света, аз съм светлина за света.  (Йоан 9: 5).

Преди Своите страдания на кръста Исус Христос отново напомня на слушащите го: Аз дойдох като светлина на света, за да не остане в тъмнина никой, който вярва в Мен. (Й.12: 46). С фразата „Бог е светлина и няма в Него никаква тъмнина“  апостол Йоан Богослов кратко изразява  същността на Благовестието, въплътено в  Божието слово.

С думите „и няма в Него никаква тъмнина“  Йоан предава  идеята за абсолютното  морална съвършенство на нашия Господ Исус Христос.