В Русия нараства броят на недоволните от Путин

Рейтингът на  президента Владимир Путин е в упадък. Според Gazeta.ru, позовавайки се на Левада център, ако през октомври 2015 г.  дейността на Путин са одобрявали  88% от хората,  през януари делът на доволните  от президента  е спаднал до 82%.

Значително снижение се наблюдава  и сред тези, които отговарят, че делата крадено от 30думи на страната „вървят в правилната посока“, през октомври те са възлизали на 61%, а  сега   съгласните  с това твърдение са  само 45% от анкетираните.

защищено INVITEXT