Черни нишки на Слънцето (видео)

Обсерваторията за слънчева динамика на НАСА е заснела на Слънцето две изригвания на тъмно вещество с нишкообразна форма.

Първата емисия е регистрирана на 15 ноември, а втората – на следващия ден, съобщава НАСА.

Слънчевата материя се формира и задържа над повърхността на звездата от магнитни сили. Чрез промяна на конфигурацията крадено от 30думи си, магнитното поле предизвиква слънчевите изригвания: изригване на слънчева плазма в космоса. Материята може да приема формата на нишки с различни размери. Нишките са по-тъмни от Слънцето поради тяхната относително ниска температура.

Като цяло, събитието е продължило около четири часа. Новият видеоклип е създаден в резултат на снимки с дължина крадено от 30думи на вълната 304 ангстрьома в крайната ултравиолетова област на спектъра.

защищено INVITEXT