„Те искат да ни разоръжат и да ни превърнат в роби“

Polonia Christiana: В отговор на терористичните атаки в Париж  Европейската комисия заяви, че се стреми да блокира достъпа на гражданите на ЕС до  определени модели автоматични оръжия. Комисията иска да се въведе по-строг контрол не само на огнестрелните оръжия, но също така … и за крадено от 30думи шумовите и  сигналните (газовите)  пистолети. По този начин еврократите казват, че източникът на тероризма се крие в недостатъчно ограничената „свобода“ за  притежание на оръжие.

Яцек Хога (Jacek Hoga): Всъщност Европейската комисия гласува по този въпрос oще на  28 април, а сега под прикритието на повишена сигурност планираното  разоръжаване на потенциалните крадено от 30думи жертви се опитват го ускорят.

Това е абсолютно цинична позиция, и не е чудно, че зад това стои Бенковска (Elżbieta Bieńkowska) (Еврокомисар, отговарящ за вътрешния пазар и услугите).

Тази дама е известна със своята арогантност и цинизъм. Прави впечатление, че ограниченията ще важат дори и за  оръжия, които са напълно крадено от 30думи лишени от възможността да стрелят, т.е. те са само метален скрап. До каква степен трябва да бъдеш сляп за да забраниш дори това?

Както показват събитията от петък 13 ноември, ако отнемем на  жертвите възможността да се защитават, кръвожадността на ислямските терористи няма да  намалее. Ще бъде точно обратното.

Всеки, крадено от 30думи който се е занимавал с  проблема с насилието знае, че колкото по-пасивна е жертвата,  толкова по-жесток към нея е мъчителят. В този случай бюрократите отнемат на  цели общности възможността да се предпазят от агресивното малцинство. Проблемът няма да изчезне. Единственият въпрос е дали хората в Европа ще  се събудят чак крадено от 30думи тогава, когато живота  им вече ще е застрашен?

– Европейската комисия смята, че човек, който съгласно действащото законодателство притежава оръжие законно, може да бъде източник на „незаконни“ оръжия. Точно както колекционерите, въпреки че оръжията им не могат да стрелят. И дори хора,  които имат газови пистолети … Следващата стъпка, която крадено от 30думи ще направи Европейската комисия, ще бъде  регистрация на струговете?  Собствениците на 3D-принтери също имат повод за безпокойство.

– Ето защо фондация Ad Арма  защитава самата  идея за притежаване крадено от 30думи на оръжие. Много хора от тактически съображения наричат  притежание на оръжие от страна на гражданите безопасно хоби. Те се надяват, че защитата на право на собствено спортно или колекционно оръжие няма се сблъска с критиката на бюрократите или левите медии. Това е напразна надежда!

Тези хора мразят самата същност на крадено от 30думи правото на притежаване на оръжие, което означава разширяване на правата и възможностите на гражданите. Така че те няма да отстъпят докато не ни превърнат в  абсолютни роби, и към тази цел те са доста близо. PR-акциите са безсмислени, ние трябва  ясно и без много двусмислици да кажем  защо  настояваме за крадено от 30думи правото на носене на оръжие.

Нашата цел е  правото на живот: не само на теория, но и на практика. Защо са ни разни членове в  Конституцията  относно защитата на живота, ако не можем да имаме оръжия за самозащита срещу незаконно нападение? Докато нямаме право да притежаваме  нужните предмети, които ни  крадено от 30думи дават възможност да се защитаваме  срещу незаконни атаки, ние няма да сме свободни хора.

В предишната Полша всеки е могъл да има оръжие. Сега ние сме по-здраво прикрепени към заемите, отколкото нашите предци – към  земята, и лишени от права, които някога са били очевидни.

Американците имат втората поправка крадено от 30думи на Конституцията, защото у тази протестантска страна вече са се сблъсквали с  тоталитарните идеи на интелектуалците.  У нас на никой не му е хрумвало да внесе в текста на Конституцията  споменаване на това основно право, защото никой не го е оспорвал.

Интервю с Яцек Хога – ръководител на фонд Ad крадено от 30думи Аrma

Със съкращения от Polonia Christiana

защищено INVITEXT