„Те искат да ни разоръжат и да ни превърнат в роби“

Polonia Christiana: В отговор на терористичните атаки в Париж  Европейската комисия заяви, че се стреми да блокира достъпа на гражданите на ЕС до  определени модели автоматични оръжия. Комисията иска да се въведе по-строг контрол не само на огнестрелните оръжия, но също така … и за шумовите и  сигналните (газовите)  пистолети. крадено от 30думи По този начин еврократите казват, че източникът на тероризма се крие в недостатъчно ограничената „свобода“ за  притежание на оръжие.

Яцек Хога (Jacek Hoga): Всъщност Европейската комисия гласува по този въпрос oще на  28 април, а сега под прикритието на повишена сигурност планираното  разоръжаване на потенциалните жертви се опитват го ускорят.

крадено от 30думи

Това е абсолютно цинична позиция, и не е чудно, че зад това стои Бенковска (Elżbieta Bieńkowska) (Еврокомисар, отговарящ за вътрешния пазар и услугите).

Тази дама е известна със крадено от 30думи своята арогантност и цинизъм. Прави впечатление, че ограниченията ще важат дори и за  оръжия, които са напълно лишени от възможността да стрелят, т.е. те са само метален скрап. До каква степен трябва да бъдеш сляп за да забраниш дори това?

Както показват събитията от петък 13 ноември, ако отнемем на  крадено от 30думи жертвите възможността да се защитават, кръвожадността на ислямските терористи няма да  намалее. Ще бъде точно обратното.

Всеки, който се е занимавал с  проблема с насилието знае, че колкото по-пасивна е жертвата,  толкова по-жесток към нея е мъчителят. В този случай бюрократите отнемат на  цели общности възможността да се предпазят от крадено от 30думи агресивното малцинство. Проблемът няма да изчезне. Единственият въпрос е дали хората в Европа ще  се събудят чак тогава, когато живота  им вече ще е застрашен?

– Европейската комисия смята, че човек, който съгласно действащото законодателство притежава оръжие законно, може да бъде източник на „незаконни“ оръжия. Точно както колекционерите, въпреки че крадено от 30думи оръжията им не могат да стрелят. И дори хора,  които имат газови пистолети … Следващата стъпка, която ще направи Европейската комисия, ще бъде  регистрация на струговете?  Собствениците на 3D-принтери също имат повод за безпокойство.

– Ето защо фондация Ad Арма  защитава самата  идея за притежаване на оръжие. Много хора от крадено от 30думи тактически съображения наричат  притежание на оръжие от страна на гражданите безопасно хоби. Те се надяват, че защитата на право на собствено спортно или колекционно оръжие няма се сблъска с критиката на бюрократите или левите медии. Това е напразна надежда!

Тези хора мразят самата същност на правото на притежаване на оръжие, крадено от 30думи което означава разширяване на правата и възможностите на гражданите. Така че те няма да отстъпят докато не ни превърнат в  абсолютни роби, и към тази цел те са доста близо. PR-акциите са безсмислени, ние трябва  ясно и без много двусмислици да кажем  защо  настояваме за правото на носене на оръжие.

крадено от 30думи

Нашата цел е  правото на живот: не само на теория, но и на практика. Защо са ни разни членове в  Конституцията  относно защитата на живота, ако не можем да имаме оръжия за самозащита срещу незаконно нападение? Докато нямаме право да притежаваме  нужните предмети, които ни  дават възможност да се защитаваме  крадено от 30думи срещу незаконни атаки, ние няма да сме свободни хора.

В предишната Полша всеки е могъл да има оръжие. Сега ние сме по-здраво прикрепени към заемите, отколкото нашите предци – към  земята, и лишени от права, които някога са били очевидни.

Американците имат втората поправка на Конституцията, защото у тази крадено от 30думи протестантска страна вече са се сблъсквали с  тоталитарните идеи на интелектуалците.  У нас на никой не му е хрумвало да внесе в текста на Конституцията  споменаване на това основно право, защото никой не го е оспорвал.

Интервю с Яцек Хога – ръководител на фонд Ad Аrma

Със съкращения от крадено от 30думи Polonia Christiana

защищено INVITEXT