Патриотичният фронт внесе предложения срещу монополистите

Патриотичният фронт внесе предложения срещу монополистите

Патриотичният фронт се изправи срещу дружествата-монополисти и банковото лоби в защита на българския народ. Това стана чрез внасянето на законопроект за отмяна на чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс.

Текстовете в този член позволяват монополистите и банките без съдебен процес да се снабдяват с изпълнителни листове и така сложиха ръка върху имущество и сметки на стотици хиляди граждани и фирми. Тази процедура не даваше възможност на хората и фирмите да защитят правата си в публичен съдебен процес. Гражданското недоволство през годините ескалираше, но нито една политическа сила не се осмели да се изправи срещу мафията в защита на хората.

С направените от Патриотичния фронт предложения ще се сложи край на издевателството на монополите и банковото лоби върху гражданите и бизнеса. В мотивите към законопроекта е записано, че „с досега действащите текстове се нарушава чл. 6 на Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи, а тя има предимство пред вътрешното ни законодателство.”

Освен това настоящият текст е в противоречие на Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори – включително на договорите за банков кредит, чл. 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на принципа на ефективност при прилагане на правото на съюза.

Остава въпросът защо всички, които са управлявали досега и са знаели тези факти, не са предприели мерки и чии интереси са обслужвали – на мафията или на народа, питат вносителите на промените.

Патриотичният фронт очаква сериозна подкрепа от страна на неправителствения сектор и българските граждани, както и на дебата в българските медии.

vmro.bg

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм