10 теории за края на нашата Вселена

migНякои теории   обещават на Вселената ужасна смърт, а други – безсмъртие.

За Вселената ние знаем много малко . В действителност, почти нищо. Но тъй като хората мислят за това, което се случва след смъртта, смъртта на цялата вселена ни интересува не по-малко. През последните години в научната общност бяха  представени крадено от 30думи много теории – вие ще бъдете изненадани от това колко много се различават една от друг. Истината, разбира се, не знае никой.

1. Голямото свиване

Най-известната теория за крадено от 30думи раждането на Вселената е  тази  за Големия взрив. Тя гласи, че първоначално цялата материя е съществувала като сингулярност – безкрайно плътна точка в средата на великото нищо. А  след това по някаква причина е станала експлозия. Материята е избухнала с  невероятна скорост , и  постепенно се превърнала в  известната ни крадено от 30думи сега Вселена.

Както можете да предположите, Голямото свиване е  „Големият взрив“ в обратна посока.  Вселената се разширява постепенно под въздействието на собствената си гравитация , но това трябва да има  граница – един вид някаква    крайна точка. Когато Вселената достигне тази граница, тя ще спре да се разширява и крадено от 30думи ще започне да се свива . Тогава цялата материя (планети , звезди , галактики , черни дупки -всичко) ще се свие отново в една безкрайно плътна точка .

Наистина  последните данни противоречат на тази теория – учени наскоро откриха, че Вселената се разширява все по-бързо и по-бързо.

2. Краят на крадено от 30думи времето

Ако има в този свят нещо вечно, то това  определено е времето. Независимо от това дали Вселената съществува , времето, със сигурност няма да изчезне – без него просто не  би имало начин да се разграничи сегашният момент от предишния. Но какво би станало, ако времето просто замръзне? Какво крадено от 30думи ще стане, ако това, което разбираме като  миг, изчезне? Всичко ще  замръзне в един и същ безкраен миг – завинаги.

Да предположим, че ние живеем в една безкрайна Вселена с безкрайно време. Това означава, че всичко, което може да се случи,  ще се случи с абсолютна вероятност.

Същият парадокс се крадено от 30думи получава, ако живеете вечно. Представете си, че времето на живота ви е неограничено, така че всичко, което може да се случи вас, ще се случи, при това безкраен брой пъти. Така че, ако живеете вечно , шансът да излезете от строя е 100% , и ще прекарате вечността в тъмнината крадено от 30думи на космоса. Въз основа на това учените са направили предположение: времето, в крайна сметка, ще спре.

Ако можете да живеете вечно, за да изпитате всичко това (милиарди години след смъртта на Земята), вие никога няма да разберете, че нещо не е наред. Времето  просто ще спре, и , според учените, крадено от 30думи ще застине в  един миг , като на снимка – завинаги. Ще има само един единствен миг. Вие никога няма да  умрете , никога няма да остареете. Това ще бъде един вид псевдобезсмъртие. Но вие никога няма разберете това.

Следва.

защищено INVITEXT

Post Comment