10 теории за края на нашата Вселена

migНякои теории   обещават на Вселената ужасна смърт, а други – безсмъртие.

За Вселената ние знаем много малко . В действителност, почти нищо. Но тъй като хората мислят за това, което се случва след смъртта, смъртта на цялата вселена ни интересува не по-малко. През последните години крадено от 30думи в научната общност бяха  представени много теории – вие ще бъдете изненадани от това колко много се различават една от друг. Истината, разбира се, не знае никой.

1. Голямото свиване

Най-известната теория за раждането на Вселената е  тази  за Големия взрив. Тя гласи, че първоначално цялата материя е съществувала като крадено от 30думи сингулярност – безкрайно плътна точка в средата на великото нищо. А  след това по някаква причина е станала експлозия. Материята е избухнала с  невероятна скорост , и  постепенно се превърнала в  известната ни сега Вселена.

Както можете да предположите, Голямото свиване е  „Големият взрив“ в обратна посока.  Вселената се разширява крадено от 30думи постепенно под въздействието на собствената си гравитация , но това трябва да има  граница – един вид някаква    крайна точка. Когато Вселената достигне тази граница, тя ще спре да се разширява и ще започне да се свива . Тогава цялата материя (планети , звезди , галактики , черни дупки крадено от 30думи -всичко) ще се свие отново в една безкрайно плътна точка .

Наистина  последните данни противоречат на тази теория – учени наскоро откриха, че Вселената се разширява все по-бързо и по-бързо.

крадено от 30думи

2. Краят на времето

Ако има в този свят нещо вечно, то това  определено е времето. Независимо от това дали Вселената съществува , времето, със сигурност няма да изчезне – без него просто не  би имало начин да се разграничи сегашният момент от предишния. Но какво би станало, крадено от 30думи ако времето просто замръзне? Какво ще стане, ако това, което разбираме като  миг, изчезне? Всичко ще  замръзне в един и същ безкраен миг – завинаги.

Да предположим, че ние живеем в една безкрайна Вселена с безкрайно време. Това означава, че всичко, което може да се случи,  ще се случи с крадено от 30думи абсолютна вероятност.

Същият парадокс се получава, ако живеете вечно. Представете си, че времето на живота ви е неограничено, така че всичко, което може да се случи вас, ще се случи, при това безкраен брой пъти. Така че, ако живеете вечно , шансът да излезете от строя е 100% , и крадено от 30думи ще прекарате вечността в тъмнината на космоса. Въз основа на това учените са направили предположение: времето, в крайна сметка, ще спре.

Ако можете да живеете вечно, за да изпитате всичко това (милиарди години след смъртта на Земята), вие никога няма да разберете, че нещо не е наред. Времето  просто ще крадено от 30думи спре, и , според учените, ще застине в  един миг , като на снимка – завинаги. Ще има само един единствен миг. Вие никога няма да  умрете , никога няма да остареете. Това ще бъде един вид псевдобезсмъртие. Но вие никога няма разберете това.

Следва.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment