Нашата култура се основава на чувството за вина

Нашата култура се основава на чувството за вина

Ако наистина искаме да се научим да съчувстваме на другия, трябва да започнем да поставяме граници и да разбираме, че хората носят отговорност за действията си. Нашата култура се основава на чувството за вина – … Нашата култура се основава на чувството за винаRead more