На Слънцето няма петна вече пети ден

На обърнатата към Земята слънчева страна няма петна вече  пети пореден  ден. Това е най-продължителното отсъствие на слънчеви петна от 2010 г. насам.

latest
Слънчевите петна са  тъмни области на Слънцето, където температурата е понижена с  около 1500 K в сравнение с околните райони на фотосферата. Виждат се  на диска крадено от 30думи на Слънцето (с оптични инструменти, а  в случай на големи петна – и с невъоръжено око) под формата на тъмни петна.

Слънчевите петна са райони с изход  във  фотосферата на силни (до няколко хиляди гауса) магнитни полета.

Броят на слънчевите петна на Слънцето (и свързаното с тях число на Волф) е  един от основните показатели на слънчевата магнитна активност.

За първи път от две години няма петна на  Слънцето, които да предизвикват коронарни изригвания и магнитни бури на крадено от 30думи Земята. Това означава, че настъпва нов 11-годишен цикъл в живота на нашата звезда.

По време на пика на активност през април 2014 г., астрономите са наблюдавали по Слъцето  116 петна. Но сега, от 3 юни до днес звездната повърхност е чиста и по свой собствен начин красива. Очаква ни следващият крадено от 30думи соларен минимум – период на намалена активност на звездата.

„Настоящият цикъл на Слънцето не е свършил – разказва Тони Филипс, редактор на интернет страница за космическото време. Под видимата повърхност на Слънцето динамото все още работи, така че след известно време петна ще се появят отново, но също така ще крадено от 30думи има е периоди на слънчево затишие и те постепенно ще се удължават – ще продължават дни, седмици и месеци „.

защищено INVITEXT