НАСА: До гибелта на нашата цивилизация остават 15 години

Новините  за края на света са  такива атрибути на нашия живот като сапуна и четката за зъби, а Холивуд, изглежда, е яхнал  тази тема като професионален ездач породист кон. Филми за края на света, за смъртта на цивилизацията ни,  се появяват на екрана като машини от конвейер.

А може би крадено от 30думи няма дим без огън? Може би зад всички тези пророчества и екранизации се крие  някаква истина, която ние просто не искаме да забележим?

Позабравено изследване, но си струва да бъде прочетено отново:

Този въпрос си задали учени от НАСА и  решили да моделират по-нататъшното развитие на нашата цивилизация на базата крадено от 30думи на много и различни фактори, както и историята на развитието и упадъка на съществуващите преди цивилизации в света. Когато всички данни били  събрани и обработени,  резултати били особено шокиращи: според модела HANDY (Human And Nature DYnamics – динамика на развитие на човечеството и природата)  нашата индустриална цивилизация ще потъне в крадено от 30думи небитието само след 10-20 години, поради неконтролираното използване на ресурсите и неравенството между хората.skelet

Моделът на НАСА също така разглежда  историческите  данни за развитието и упадъка на цивилизациите, които без изключение следват същия модел. Освен това, колкото по-развита е една цивилизация, толкова по-уязвима и нестабилна  става.

Ръководител на изследването е  крадено от 30думи известният приложен  математик Safa Montesharrey, подкрепен от Националния център за изследване на социалните и екологични проблеми в САЩ, както и от Националния научен  фонд.  В изследването са участвали десетки учени, програмисти, математици и изследователи.

Изследването отчита динамиката на населението, климат, водоснабдяване, селско стопанство и енергетика. Съотношението на тези фактори може крадено от 30думи да доведе до разпадането на нашата цивилизация в случая, когато „експлоатацията на природните ресурси е в противоречие с капацитета и  запасите на нашата планета“ на фона на „икономическото разслоение на обществото на Елит (богатите) и Маси (бедните)“. Всички цивилизации, съществували в продължение на последните 5000 години (Маите,   цивилизацията на крадено от 30думи шумерите, Месопотамия, Древен Рим), са престанали да съществуват поради тази причина.

Огромното неравенството в доходите на планетата е свързано  директно със свръх-консумацията на ресурси от богатите страни, а именно от техните елити.

    „… ресурсите се  разпределят неравномерно в обществото, тяхното разпространение се контролира от елита. Масите  произвеждат богатство, крадено от 30думи но те получават само малка част от него, не повече от необходимия минимум за физическото им оцеляване.“ – се казва в доклада.

Надеждите, че технологиите  и научно-техническия прогрес са в състояние да решат този проблем, може смело да се отхвърлят: „Развитието на технологиите може да подобри ефективността на използване на крадено от 30думи ресурсите, но то също така увеличава и потреблението на глава от населението и мащаба на добив на природни ресурси,  като по този начин увеличението на  потреблението занулява ефективността на технологиите. “

wooden_man

Проучвайки  различните модели на развитие Motesharrey и колегите му стигат до заключението, че „в условията на съвременните реалности крадено от 30думи разпадането на нашата цивилизация вероятно няма да може да се избегне.“

„…. Eлитите консумират прекалено много, и това води до обедняване на масите, което след това води до разпадането на обществото.“

World_Poverty
По друг сценарий при постоянна експлоатация на ресурсите обедняването на масите става по-бързо,  в това   време  елитите крадено от 30думи продължават да се радват на високо ниво на потребление, след това масите  не могат да се справят с условията на съществуване и се случва  падането им, последвано от падането на елита.

С други думи, основната причина за смъртта на нашата цивилизация няма да е астероид, чума  или ядрена война, а крадено от 30думи страшното неравенство в доходите, което ще доведе до катастрофални последици. Някои членове на обществото и групи от хора могат да започнат да бият тревога,  искайки структурни промени в обществото, но елитите, и обслужващите ги групи,  категорично ще се противопоставят на такива промени или няма да предприемат никакви действия.

Учените твърдят, крадено от 30думи че съответните промени могат да предотвратят колапса, и може би дори да насочат нашата цивилизация по един по-стабилен път на развитие. Това изисква по-справедливо разпределение на ресурсите, значително намаляване на потреблението, и намаляване на раждаемостта.

„Колапсът може да бъде избегнат в случай, че  потреблението на ресурси на глава от населението  крадено от 30думи започне да съответства на носещия капацитет на нашата планета,  а ресурсите  започнат да се  разпределят  поравно между всички членове на обществото.“

Проучването на НАСА е тревожен звън към всички правителства, корпорации и потребители, които следва да  разберат, че така не можем да продължаваме да живеем  и нашата цивилизация трябва да крадено от 30думи започне да се променя. В противен случай, ние просто ще загинем.

Подобни проучвания са провели и корпорацията  KPMG Corporation и UK Government Office of Science – Британската държавна научна асоциация (в която работят така често цитираните британски учени). Те са стигнали до сходни заключения, които гласят, че хранителни, водни и крадено от 30думи енергийни кризи могат да  създадат „перфектната буря“ след около 15 години,  и това е  доста консервативна оценка, възможно е  да се случи дори по-рано.

Време е човечеството да осъзнае, че не метеорит,  не извънземни, а  неравенството в доходите и несправедливото разпределение на ресурсите може да унищожи нашата цивилизация за доста крадено от 30думи кратък период от време.

Изглежда, ние наистина сме изправени пред избор: промяна или гибел. Дано  изберем първото.

НАСА по-късно отрече да има нещо общо с изследването, но е факт че в него са участвали нейни учени:

https://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-statement-on-sustainability-study/#.Vx4Ku3rhf9J

защищено INVITEXT

Последвайте ни в Телеграм