Поставяне на топлоизолация – какво е добре да знаете

Двете най-важни неща при поставяне на топлоизолация са – качествената работа и качествените материали. Разбира се,  имате нужда от подходящо време, и ако вали е добре да изчакате,  докато времето стане по-подходящо, без дъжд и много влага.

Двата най-често използвани материала за саниране са ESP крадено от 30думи и XPS.

Първият материал ESP на прост език казано е стиропор. Най-често има плътност от 13 до 30кг/м3, като по-високата плътност означава и по-добра топлоизолация. Като за саниране е най-добре да се използва такъв с плътност в рамките на 16-20кг/м3. ESP изолационните панели имат топлопроводимост с коефициент (λ) в границите крадено от 30думи на (λ = 0,031–0,040 W/mK) , като по-ниските стойности означават по-ниска топлопроводимост и по-високи изолационни качества.

Този материал се произвежда в панели с различна твърдост. ESP панелите са от меки и крехки с много ниска плътност – (ρ = 10 kg/m3), до много твърди и здрави с много висока плътност крадено от 30думи (ρ = 30 kg/m3).

ESP панелите се отличават с едно много важно тяхно свойство от XPS панелите, тяхната паропроводимост! Паропроводимостта е изключително важна при избор на подходящ изолационен панел за конкретно място за топлоизолиране – стена, фасада, под, носеща колона…..и др. EPS имат специфичното свойство да пропускат през себе си крадено от 30думи водните пари, докато XPS са паро и водо-непропускливи.

Ако поставите плоча от XPS на място, където има възможност да образуване на водни пари, рискувате след време конденза от водните пари да наруши качеството на топлоизолацията, и да съкрати нейния живот, налагайки ви един ден отново да прибегнете към ремонт и крадено от 30думи повторно поставяне на топлоизолация.

Кондензът, най-опростено казано,  представлява втечняване на водни пари. Той се образува, когато водните пари от по-топла среда преминават към по-студена среда, и срещат непреодолима преграда. Най-често, когато топлият въздух в помещението се опита да премине през стените изградени от тухли, бетон и мазилка (които са с крадено от 30думи висок коефициент на паропропускливост) и срещне топлоизолациона XPS топлоизолационна плоча.

Тъй като плочите от XPS са паро-непропускливи, при нарастване на количеството водни пари върху плочата е съвсем нормално и естествено да се образува конденз. Така при по-продължителен процес, може да се образува вода между стената и плочите, което е подходяща крадено от 30думи среда за развитие на мухъл и плесен, и създава опасност от евентуално отлепване на плочите.

На такива места се използва ESP стиропор, за да може стената да диша и да отвежда топлите пари на вън, без да създава конденз, като в същото време запазва достатъчно добре топлината от другата страна крадено от 30думи на стената. Топлопроводимостта на ESP е в границите на (λ = 0,031–0,040 W/mK), а на XPS в границите на (λ = 0,030–0,036 W/mK) – т.е. разликата е минимална от 0,004 единици.

XPS е крадено от 30думи подходящ за изолация на подове, тавани, покривни плочи, термомостове, сутерени и др. Те не пропускат пара и вода, и са изключително твърди на натиск.

За качеството на работата при саниране:

За какво е необходимо да внимавате при поставянето на топлоизолация?

  • При лепенето на стиропор, е важно да се спази крадено от 30думи техническото време за съхнене на лепилото, което се използва за поставяне на стиропора.
  • Добре е стиропора да се да шлайфа до изравняване на повърхността му (ако това се налага).
  • Поставяне на дюбели
  • Спазване на техническото време за съхнене на материалите

При спазване на тези правила, използване на качествени материали крадено от 30думи и качествена работа, намалявате или премахвате вероятността от проблеми като:

  • При валежи, вероятността от напояване на мазилката драстично ще бъде намалена.
  • Изключва се вероятността от пропуск при запечатването на топлоизолацията. По този начин тя е предпазена максимално от набиване на вода при силен набиващ вятър и силен дъжд.
  • Ако има крадено от 30думи дюбели, изолацията няма как да бъде свалена от вятъра. Ако няма дюбели, вероятността това да се случи нараства с времето и влиянието на неблагоприятните атмосферни условия.
  • При неспазване на техническото време, за съхнене на материалите на някой от етапите на работа, подлагате на риск цялостното качество на поставената изолация.
крадено от 30думи

Некачествено изпълненият обект, може да ви създаде много главоболия с времето и да се наложи, да бъде правен на ново.

Избор на фирма при поставяне на топлоизолация:

При избора на фирма за поставяне на топлоизолация, качеството и цената са най-важни. Фирмите обикновено правят безплатен оглед, но ако след това ви крадено от 30думи дадат много промоционална цена, можете да си останете с 2см. стиропор, който да се разруши под въздействието на дъжд, слънце, вятър и студ. Ако не можете да се ориентирате сред фирмите на пазара, потърсете майстори с добре изпълнени обекти, като тези които са публикували  цени за поставяне на топлоизолация и предлагат крадено от 30думи наистина качествена услуга.

Ако попаднете на некоректна фирма, рискувате много. Ако топлоизолацията ви падне, ще трябва да търсите фирмата за да поставя топлоизолацията отново и да се молите този път, всичко да бъде наред. Ако изолацията не е напълно запечатана, рискувате в нея да набива вода при дъжд и набиващ крадено от 30думи вятър, което също не е добре и може да доведе до поява на мухъл и корозия на стената и топлоизолацията. През зимата натрупаната вода също може да се заледи, което не води до нищо хубаво.

защищено INVITEXT