Швейцария подготвя банков преврат

Група швейцарски активисти искат да копират „Чикагския  план“. През 1933 г. той е създаден от  няколко  американски икономисти под ръководството на известния Ървинг Фишър.

Целта на Фишер и колегите му е била да определят основните причини за Великата депресия и да се опитат да ги отстранят, така че събитията да крадено от 30думи не се повторят. Един от ключовите виновници за ужасната икономическа катастрофа на ХХ век е бил признат банковият принцип за частичните резерви.

Фишер  предлага  справедливо решение за  деликатния  проблем. Съотношението на банковите депозити към  заеми и инвестиции следва да бъде нормативно определен на 1: 1 – и нищо друго.

Например, крадено от 30думи депозитите  в някоя банка се оценяват на $ 100 милиона.  Това означава, че банката може да инвестира или да даде заеми за $ 100 млн. – и нито цент повече.

Такъв прост и разбираем принцип стотици пъти би повишил  надеждността на която и да е  кредитна институция.

От гледна точка крадено от 30думи на вселенската справедливост това е  идеален план. Но от  американските банкери по кой знае каква причина той не се приема. „Чикагският план“ на Фишер  отново се опитват да обсъдят по време на  рецесията през  1937-1938 г. Но след това той потъва в забвение за дълго време.

Интересът към  панацеята срещу крадено от 30думи криза беше възобновен през 2012 г., когато двама икономисти на МВФ публикуваха изследване, озаглавено „Нов поглед към „Чикагския план“. Изводът е такъв: В съвременните условия планът ще сработи дори по-добре отколкото  Ървинг Фишър е предполагал в  далечните 30-те години.

защищено INVITEXT