Швейцария подготвя банков преврат

Група швейцарски активисти искат да копират „Чикагския  план“. През 1933 г. той е създаден от  няколко  американски икономисти под ръководството на известния Ървинг Фишър.

Целта на Фишер и колегите му е била да определят основните причини за Великата депресия и да се опитат да ги крадено от 30думи отстранят, така че събитията да не се повторят. Един от ключовите виновници за ужасната икономическа катастрофа на ХХ век е бил признат банковият принцип за частичните резерви.

Фишер  предлага  справедливо решение за  деликатния  проблем. Съотношението на банковите депозити към  заеми и инвестиции следва да бъде нормативно определен на 1: 1 крадено от 30думи – и нищо друго.

Например, депозитите  в някоя банка се оценяват на $ 100 милиона.  Това означава, че банката може да инвестира или да даде заеми за $ 100 млн. – и нито цент повече.

Такъв прост и разбираем принцип стотици пъти би повишил  надеждността на която и да е  кредитна институция.

От гледна точка на вселенската справедливост това е  идеален план. Но от  американските банкери по кой знае каква причина той не се приема. „Чикагският план“ на крадено от 30думи Фишер  отново се опитват да обсъдят по време на  рецесията през  1937-1938 г. Но след това той потъва в забвение за дълго време.

Интересът към  панацеята срещу криза беше възобновен през 2012 г., когато двама икономисти на МВФ публикуваха изследване, озаглавено „Нов поглед към „Чикагския план“. Изводът е такъв: В крадено от 30думи съвременните условия планът ще сработи дори по-добре отколкото  Ървинг Фишър е предполагал в  далечните 30-те години.

защищено INVITEXT