Швейцария  подготвя  банков преврат

Група швейцарски активисти искат да копират „Чикагския  план“. През 1933 г. той е създаден от  няколко  американски икономисти под ръководството на известния Ървинг Фишър. Целта на Фишер и колегите му…