Психолозите разработиха тест за нарцисизъм с един въпрос

pic_5cab7dda4c854972baad4d9f08680e77Американски психолози са разработили и успешно са проверили нов тест за нарцисизъм – той се състои  само от един въпрос, пише PLoS ONE.

След 11 експеримент с 2200 доброволци, изследователите са открили, че страдащите от  патологичен нарцисизъм могат да бъдат идентифицирани само чрез задаване на крадено от 30думи въпроса: „Доколко сте съгласни с това твърдение: „За мен е свойствен нарцисизъм“?

Забележка: с нарцисизъм се отличава егоистичен, самовлюбен и надменен човек. След това  респондентите оценили техния нарцисизъм по скала от седем пункта.

Учените отбелязват, че за преминаване на техния тест са необходими само 20 секунди, докато стандартният „въпросник за определяне на нарцистична личност» ((Narcissistic Personality Inventory) са необходими средно 20 минути. Разбира се, новият тест не е предназначена да замени стандартния инструмент на психолозите, но това ще  крадено от 30думи помогне бързо да се идентифицира нарцисист.

„Хората, които са готови да признаят своят нарцисизъм, в действителност най-вероятно  са. Те са горди от този факт. Те не виждат нищо нередно в нарцисизма: заради убеждението, че те са по-добри от всички останали, те са готови да  кажат това публично, „- казва един крадено от 30думи от авторите на изследването Брад Бушман от Ohio State University.

защищено INVITEXT

Add Comment