Бившият чешки президент предложи разделянето на Украйна

7706277777Бившият чешки президент Вацлав Клаус предлага своите услуги в решаването на кризата в Украйна. По специално политика се предлага в ролята на „посредник в неизбежния процес на разделение на Украйна.“ Той заяви това по време на дебат за украинската криза, който се състоя в Прага крадено от 30думи и бе организиран от Американския институт в Украйна, в сътрудничество с Института Вацлав Клаус.

Политикът е посочил своя опит от разделението на Чехословакия.

„Въпреки, че е неизбежно, е крадено от 30думи необходимо да се направи бързо и безболезнено. В такива случаи нито една от страните не може да се каже че само ще спечели. Нужно е да се направят компромиси“,-е казал Клаус за iDNEZ.cz.

Клаус същото така казал, че ние сме свидетели на едностранна прозападна пропаганда. Това от своя страна предизвика крадено от 30думи едностранен поглед на средствата за масово осведомяване. По неговите думи, неправилно се гледа на кризата в Украйна.

„Ние трябва да намерим двустранно решение на конфликта,  довел до война между  Запада  и Русия“- добавя той.

Напомняме, че Клаус винаги е поддържал позицията на недоволство от Европейския съюз, и през 2013 година крадено от 30думи призова страната си да се оттегли от ЕС.

защищено INVITEXT

Add Comment