Противораковото средство ибрутиниб действа по-добре от лъчева и химиотерапия

lekПубликувани са резултати от тестовете на уникално  противораково лекарство, което значително повишава преживяемостта на пациенти с левкемия, пише The Daily Mail. Според лекарите, лекарството може да постави край на стандартната химиотерапия.

Ибрутиниб е тестван върху 391 пациенти с хронична лимфоцитна левкемия, като процентът на преживяемост е 90%. А в групата крадено от 30думи на пациенти, подложени на химиотерапия, процентът на преживяемост се оказал 81%. Показателите на ремисия били 4 от 10 пациенти в групата, лекувани с новото средство, срещу  4 от 100 в групата с лъчетерапия.

Ибрутиниб е  специално предназначен за хора с развита  резистентност към химиотерапия.

Което е по- важно,  пациентите реагирали крадено от 30думи по-бързо на ибрутиниб от лекарствата за химиотерапия. Освен това, са наблюдавани по-малко странични ефекти.

Ибрутиниб въздейства на рака, деактивирайки ензим, който е важен за оцеляването на ракови клетки.

защищено INVITEXT

Add Comment