10 теории за края на нашата Вселена – 2

univers3. Температурната смърт на Вселената.  Като цяло Температурната смърт – е противоположна  на Голямото свиване. Според теорията, гравитацията способства за това, Вселената да продължи да се разширява експоненциално. Галактиките ще се отдалечават една от друга все по-далеч и по-далеч, като нещастни любовници, и всеобхватната черна пропаст между тях ще расте.

крадено от 30думи

Вселената следва същите правила като всяка термодинамична система: топлината се разпределя равномерно по всичко, което се намира в нея. Цялата материя във Вселената е равномерно разпределена сред студена, мрачна и тъмна „мъгла“.

В края на краищата, всички звезди, една по една, ще избухнат и ще угаснат, а енергия за нови крадено от 30думи звезди няма да има – Вселената ще угасне.

Mатерията ще си бъде на мястото, но под формата на частици, чието движение ще е  напълно хаотично . Тези частици ще се сблъскват една с друга, но без обмен на енергия.

А хората ? Хората също ще станат частици среда безкрайна пустота.

крадено от 30думи

10 теории за края на нашата Вселена

Следва.

защищено INVITEXT

Add Comment