3. Температурната смърт на Вселената.  Като цяло Температурната смърт – е противоположна  на Голямото свиване. Според теорията, гравитацията способства за това, Вселената да продължи да се разширява експоненциално. Галактиките ще…