Учените знаят как да създадат материя от светлина

foton-materiaБританските учени от лондонския Кралски колеж разказаха как може да се създаде материя от светлина. Става дума за  въплъщение на процеса, наречен Брейт-Уилър – теория на процеса на зараждане електрон – позитронна двойка при  сблъсъка на два фотона, която през 1934 г. формулират физиците Джон крадено от 30думи Арчибалд Уилър и Грегъри Брейт.

Сега поне теоретично са въплътени изчисленията. Както посочват авторите на статията, за това са им трябвали  десетки чаши кафе и много безсънни нощи в лабораторията.

Изследователите са измислили фотонен ускорител, който ще превърне светлината в материя. Това  устройство би било нова дума във физиката на крадено от 30думи високите енергии и ще способства за осъзнаването на процесите, които са се случили в първите 100 секунди след раждането на Вселената, както и да се разбере естеството на залповете от гама-лъчи – мащабни енергийни емисии с експлозивна природа.

Предполага се, че експериментът във  фотонния ускорител ще се състои от два крадено от 30думи основни етапа.

Първи – използване на мощен лазер с висока интензивност, който ще ускорява електрони  почти до скоростта на светлината.

Във втория етап на учените ще „стрелят“ с крадено от 30думи тези електрони по тънко златно фолио за да създадат  лъч фотони, които по енергия милиарди пъти  ще надвишават  видимата светлина.

След това на изследователите ще им трябва малък златен контейнер, който под влиянието на лазера ще послужи за  източник за създаване на поле с топлинно излъчване, подобно по своите характеристики крадено от 30думи на звездно излъчване.

Впоследствие учените ще насочат лъч от фотони от първата част на експеримента в този златен съд, където те ще се сблъскат с фотоните, появили се  в резултат на образуването на радиационно поле. Това ще образува множество двойки електрони и позитрони , т.е. ще се реализира  процеса на  Брейт-Уилър крадено от 30думи и ще трансформира светлината в материя.

В момента учените, които са чисто теоретични физици,  планират да се свържат със своите практикуващи колеги за изграждане на ускорителя, тъй като за  създаването му съществуват всички необходими технологии.

защищено INVITEXT

One thought on “Учените знаят как да създадат материя от светлина

  1. Светлината се намира в под орбитите на електроните. Тя е белтъкът, ако си представим че атомите са като яйца. Инфрачервената не прониква, а ултравиолетовата добре прониква дори в металните атоми. Инфрачервената се лута между атомите.

Add Comment