Учените знаят как да създадат материя от светлина

foton-materiaБританските учени от лондонския Кралски колеж разказаха как може да се създаде материя от светлина. Става дума за  въплъщение на процеса, наречен Брейт-Уилър – теория на процеса на зараждане електрон – позитронна двойка при  сблъсъка на два фотона, която през 1934 г. формулират физиците Джон Арчибалд Уилър и Грегъри Брейт.

крадено от 30думи

Сега поне теоретично са въплътени изчисленията. Както посочват авторите на статията, за това са им трябвали  десетки чаши кафе и много безсънни нощи в лабораторията.

Изследователите са измислили фотонен ускорител, който ще превърне светлината в материя. Това  устройство би било нова дума във физиката на високите енергии и ще способства крадено от 30думи за осъзнаването на процесите, които са се случили в първите 100 секунди след раждането на Вселената, както и да се разбере естеството на залповете от гама-лъчи – мащабни енергийни емисии с експлозивна природа.

Предполага се, че експериментът във  фотонния ускорител ще се състои от два основни етапа.

Първи – използване крадено от 30думи на мощен лазер с висока интензивност, който ще ускорява електрони  почти до скоростта на светлината.

Във втория етап на учените ще „стрелят“ с тези електрони по тънко златно фолио за да създадат  лъч фотони, които по енергия милиарди пъти  ще надвишават  видимата светлина.

След това на изследователите ще им трябва крадено от 30думи малък златен контейнер, който под влиянието на лазера ще послужи за  източник за създаване на поле с топлинно излъчване, подобно по своите характеристики на звездно излъчване.

Впоследствие учените ще насочат лъч от фотони от първата част на експеримента в този златен съд, където те ще се сблъскат с фотоните, появили крадено от 30думи се  в резултат на образуването на радиационно поле. Това ще образува множество двойки електрони и позитрони , т.е. ще се реализира  процеса на  Брейт-Уилър и ще трансформира светлината в материя.

В момента учените, които са чисто теоретични физици,  планират да се свържат със своите практикуващи колеги за изграждане на ускорителя, тъй крадено от 30думи като за  създаването му съществуват всички необходими технологии.

защищено INVITEXT

One thought on “Учените знаят как да създадат материя от светлина

  1. Светлината се намира в под орбитите на електроните. Тя е белтъкът, ако си представим че атомите са като яйца. Инфрачервената не прониква, а ултравиолетовата добре прониква дори в металните атоми. Инфрачервената се лута между атомите.

Add Comment