Астроном подложи на съмнение теорията за Големия Взрив

HoloUniverse0Професорът по астрономия Крис Колинс (Professor Chris Collins) в своето изследване оспорва теорията за Големия Взрив.  Той сравнява последните проучвания на космическия микровълнов фон и галактичните купове със съществуващите теоретични модели .

Един от крайъгълните камъни на теорията на Големия взрив е  космическото реликтово излъчване (CBR) . Тези електромагнитни вълни крадено от 30думи , открити през 1965 г., постоянно бомбардират Земята на  безвредни за нас микровълнови честоти.

Въпреки това, излъчването, което достига до нас чрез разширяването на Вселената се охлажда до температура  2,7 градуса над абсолютната нула; следователно , в далечното минало температурата е била доста по-висока. Това води до заключението, че в крадено от 30думи момента на зараждането на Вселената – преди около 14  милиарда години – температурата е била много по-висока.

Спътникът Planck Surveyor, изстрелян през 2009 г. – е последният от серията сателити , които са предназначени за измерване на промените в температурата CBR в различни места на Вселената.

Тези малки колебания, които крадено от 30думи постепенно се увеличават с времето, в крайна сметка формират звезди и галактики, които виждаме. Тъй като излъчването е започнало  пътуването си в момент, когато Вселената е била само на около 380 000 години, тези измервания предоставят необходимата информация за състава на нашата Вселена.

Космическите данни от изчисленията, събрани от сателита крадено от 30думи Планк , са изключително точни, което   позволява , наред с други неща , да се определи точната възраст на Вселената (13.82 милиарда години) и количеството на тъмната материя (31.7%) и тъмната енергия (68.3%) .

Освен това , чувствителността на Планк му позволява да види  свързаните с гравитацията структури – крадено от 30думи клъстери, които съдържат хиляди галактики и големи количества  тъмна материя . Интересното е, че според Планк, броят на клъстерите е почти два пъти по-малък от това, което  трябва да се намери, ако космологичният  модел  CBR е верен.

Работата на Колинс е приета за публикуване в  Astronomy and Astrophysics.

защищено INVITEXT

Add Comment