Астроном подложи на съмнение теорията за Големия Взрив

HoloUniverse0Професорът по астрономия Крис Колинс (Professor Chris Collins) в своето изследване оспорва теорията за Големия Взрив.  Той сравнява последните проучвания на космическия микровълнов фон и галактичните купове със съществуващите теоретични модели .

Един от крайъгълните камъни на теорията на Големия взрив е  космическото реликтово излъчване крадено от 30думи (CBR) . Тези електромагнитни вълни , открити през 1965 г., постоянно бомбардират Земята на  безвредни за нас микровълнови честоти.

Въпреки това, излъчването, което достига до нас чрез разширяването на Вселената се охлажда до температура  2,7 градуса над абсолютната нула; следователно , в далечното минало температурата е била доста по-висока. Това крадено от 30думи води до заключението, че в момента на зараждането на Вселената – преди около 14  милиарда години – температурата е била много по-висока.

Спътникът Planck Surveyor, изстрелян през 2009 г. – е последният от серията сателити , които са предназначени за измерване на промените в температурата CBR в различни места на крадено от 30думи Вселената.

Тези малки колебания, които постепенно се увеличават с времето, в крайна сметка формират звезди и галактики, които виждаме. Тъй като излъчването е започнало  пътуването си в момент, крадено от 30думи когато Вселената е била само на около 380 000 години, тези измервания предоставят необходимата информация за състава на нашата Вселена.

Космическите данни от изчисленията, събрани от сателита Планк , са изключително точни, което   позволява , наред с други неща , да се определи точната възраст на Вселената (13.82 милиарда крадено от 30думи години) и количеството на тъмната материя (31.7%) и тъмната енергия (68.3%) .

Освен това , чувствителността на Планк му позволява да види  свързаните с гравитацията структури – клъстери, които съдържат хиляди галактики и големи количества  тъмна материя . Интересното е, че според Планк, броят на клъстерите е почти два пъти крадено от 30думи по-малък от това, което  трябва да се намери, ако космологичният  модел  CBR е верен.

Работата на Колинс е приета за публикуване в  Astronomy and Astrophysics.

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Add Comment