Aстероидът 2003 QQ47 ще мине покрай Земята на 26 март

IfyrqPpcPRg

Aстероидът 2003 QQ47 привлече вниманието на астрономите още през 2003 г., в годината на откриването му. Основната причина за големия интерес е голямата близост на орбитата на астероида до орбитата на Земята и известна възможност за пресичане на орбитите през 2014 г., , която 10 степенна скала на Торини крадено от 30думи се оценява на един бал.

Сега, след множество уточния на  траекторията на астероида , може да се каже , че вероятността от сблъсък е 1: 250 000 .

Някои наблюдатели очакват най-голямо сближаване на орбитите още на 21, но е по-вероятно това да е 26 март. Скоростта на полета на крадено от 30думи астероида по време на този подход ще бъде 32,41 км / сек , но точният размер на  2003 QQ47 е неизвестен и може да варира от 800 до 2000 метра в диаметър. Орбитата на астероида около Слънцето по дължина е сравнима с орбитата на Земята , но отклонението и  е крадено от 30думи повече от 60 °, което е доста необичайно. Растоянието до него (при сближаването)  се оценява на 19 милиона километра.

Астероидът  близо до Земята може да се гледа онлайн чрез “ The Virtual Telescope Project  в 19:30 UTC .

защищено INVITEXT

Add Comment