Сладката притча за Адам

В далечни-далечни времена Бог създал  десет Адамовци. Един от тях разоравал земята, друг пасъл овце, третият – ловувал …

След известно време те отишли при своя Отец с молба :
– Всичко имаме,  но нещо липсва. Скучно ни е.

Господ им дал тесто и казал :

крадено от 30думи

– Нека всеки си създаде по свое  подобие жена, такава каквато му харесва:  пълна, слаба, висока, малка …

А аз ще вдъхна живот в тях. След това  Господ донесъл едно блюдо с крадено от 30думи бучки захар и казал – тук са десет захарчета. Нека всеки един да вземе по едно и да даде на жена си, за да бъде  животът му  с нея сладък. Всички така направили.

И тогава Господ казал :

– Сред вас има един измамник, защото в блюдото имаше единадесет  захарчета. крадено от 30думи Кой взе две? Всички замълчали.

Господ им взел жените, разбъркал ги  и след това им ги раздал – на кого каквато се паднала. Оттогава девет от десет мъже мислят, че чуждата жена е по-сладка, защото е изяла  допълнително захарче.

И само един на Адам знае, че всички жени са еднакви, крадено от 30думи защото  допълнителното  захарче   изял самият той…

крадено от 30думи
защищено INVITEXT

Post Comment