Теория, датираща от епохата на Възраждането, гласи, че   Eдем е бил разположен на тeриторията на днешните  Холандия и Белгия. „Очевидно е, че израелците, евреите са объркали всичко.  Обетованата земя не…

В далечни-далечни времена Бог създал  десет Адамовци. Един от тях разоравал земята, друг пасъл овце, третият – ловувал … След известно време те отишли при своя Отец с молба :…

Американските генетици определиха възрастта на Адам и Ева

Учените са установили, че Y-хромозомният Адам е  съществувала на Земята преди 120-156 хиляди години, което се припокрива с диапазона на съществуване на митохондриалната Ева. Според д-р Карлос Бустаманте от Станфорд,…