До световната криза остава един ден

Експерти смятат, че след 24 часа  финансово- банковият пазар ще се срине, вследствие на колапса на китайски фонд.

Американски  икономисти направиха изявление за това, че  утрешният ден ще бъде отправната точка за нова световна финансова криза, със  сила, сравнима с тази от  2008 година.

крадено от 30думи

Според тях причината за това ще стане изпадането в  несъстоятелност на китайския фонд за  управление на богатството  China Credit Trust Company,  който ще откаже да се разплати със своите вложители.

Не са малко икономистите крадено от 30думи по света, които споделят мнението на американците.

защищено INVITEXT

Post Comment