До световната криза остава един ден

Експерти смятат, че след 24 часа  финансово- банковият пазар ще се срине, вследствие на колапса на китайски фонд.

Американски  икономисти направиха изявление за това, че  утрешният ден ще бъде отправната точка за нова световна финансова криза, със  сила, сравнима с тази от  2008 година.

Според тях причината за това ще крадено от 30думи стане изпадането в  несъстоятелност на китайския фонд за  управление на богатството  China Credit Trust Company,  който ще откаже да се разплати със своите вложители.

Не са малко икономистите по света, които споделят мнението на американците.

защищено INVITEXT

Add Comment