Главното мюфтийство се извини за неточно заглавие

Главното мюфтийство поднася своите извинения относно неточното заглавие на публикация в сайта на Изповеданието, която гласи „Свещеник прие исляма“ от 28 ноември 2012 г. Заглавието към настоящия момент е коригирано  – „Бивш свещеник прие исляма“.

С оглед на факта, че ГМ винаги е подкрепяло и съблюдавало активния диалог между религиите, открито заявява, че чрез публикуваната новина не е имало за цел да накърни нечии религиозни убеждения, нито пък да се конфронтира с християнската или друга общност в страната.

Последното изречение в горепосочения материал „Молим Всевишния да ни напътва по правия път и да не ни оставя да бъдем от заблудените!“, не конкретизира определена религия. Молитвата, отправяна към Всевишния „да ни предпази от заблудата“, обхваща не само религиозното убеждение и вярата, а и  житейски ситуации, свързани с всяка една личност, независимо от неговата религиозна принадлежност.

Това е ежедневна молитва, която се отправя от мюсюлманите към Всевишния, целяща напътствието на самия молещ се, а не обвинения на някой в заблуда. В исляма априори се приема, че всички хора сме способни на прегрешение и ето защо е необходимо често да отправяме молитва към Създателя със зов да ни предпазва от заблуда, за да не се поддаваме на изкушения, като по този начин престъпваме волята Му.

Божието напътствие е необходимо за разпознаването на доброто и злото и избирането на доброто като проява, с която всеки един човек е длъжен да се яви пред Него. Това важи с еднаква сила за мюсюлманите, както и за останалите хора по света. Тази молитва се произнася ежедневно от практикуващите мюсюлмани и обхваща както молещите се, така и останалите мюсюлмани.

С оглед разрешаването на бъдещи проблеми в дух на толерантност и уважение, призоваваме представителите на всички религиозни деноминации да се обръщат директно към ГМ за обсъждане на теми и казуси, които пораждат някакво неразбиране или е възможно тяхното амбивалентно тълкуване.

Ръководството на ГМ единодушно реши да не дава други изявления по темата с оглед предотвратяването на спекулации, както и избягването на доктринални спорове за това коя религия е правилна. Надяваме се колегите от медиите да проявят разбиране.

ПРЕССЛУЖБА НА ГЛАВНО МЮФТИЙСТВО

ОТВЪД РЕАЛНОСТТА

Последвайте ни в Телеграм

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *