Призраците всъщност са разумни холограми – I част

Известно е, че човек, както впрочем и всеки биологичен обект, е източник на електромагнитно излъчване на различни честоти, включително и в най-интересния в този случай, микровълнов диапазон. Неговата особеност е, че при изключително ниска мощност се появяват  сериозни биологични ефекти. Според експерименталните изследвания на вълнови генетици начело с проф. Гаряев,  крадено от 30думи човешкото тяло не генерира обикновено излъчване, а …кохерентно.

Теорията, която сега ще  бъде изложена, описва механизма на възникването и формирането на посмъртни енергетични фантоми (или разговорно, духове), съществуването на които,  до скоро се отричаше от ортодоксалната наука.

В техниката, източник на кохерентно излъчване са лазерите.
Което би могло да наведе крадено от 30думи на мисълта, че човек може да се разглежда като вид лазер. Известното още от училище свойство на такова излъчване – интерференцията, е в основата на холографията. Холограмното изображение, от своя страна, е много подобно на описанията за „обикновените“ призраци. Така че, като цяло можем да кажем, че ние  носим със крадено от 30думи себе си интерферентна картина, която при определени условия започва да се проявява.

Известно е, че електромагнитното кохерентно излъчване възниква в резултат на биохимични реакции в тялото ни, а те са непостоянни. Появата на ясно видима холограма е по-вероятно, когато нейният носител (човека), се намира в състояние на силен стрес, напрежение, крадено от 30думи тревожност. И наистина, в много предания и легенди призраците се  появяват в екстремни моменти, когато човек изпитва болка, страх, гняв.

Така че, в момент на насилствената смърт човек формира мощен поток  от енергийни вълни, нещо като фантом на генетичния апарат, който  съдържа цялата информация за неговия живот и смърт (и крадено от 30думи това беше потвърдено в отдела за квантовата радиофизика на Института по физически науки през 1993 г., с експериментални изследвания под ръководството на същия Гаряев).

Откритият ефект е наречен „фантомен  ефект на ДНК“. Този сложен вълнови комплекс, фантом на човешкото тяло, се забелязва от околните обекти, като холограма от добре познатия крадено от 30думи принцип на Хюйгенс-Френел. Теорията за проникването формулира способността да се акумулира психогенна информация в някои естествени материали кати дърво и камък.

Трябва да се отбележи, че основните материали, от които са построени  древните средновековни крепости,   известни с появата на призраци в тях,  са именно дърво и камък.

След като крадено от 30думи вече има „запис“ на енергийния фантом в околните обекти (стени, мебели и др.) възниква такъв въпрос: при какви условия и как  може да се възстанови и да се възпроизведе подобна вълнова структура?  И тук се появява холографията. Според законите и , за да се възстанови вълновото изображение, трябва да бъде крадено от 30думи осветен материала, в който е била регистрирана вълната с информация  с кохерентен лъч, който е идентичен с онзи, използван в процеса на „записа“.

Но какво може да се използва в този случай? Според експериментални проучвания, електромагнитните полета, генерирани от организма, са сходни по фаза и честота във всички хора и крадено от 30думи максималната идентичност зависи от генетичния апарат. Въз основа на това можем да заключим, че източник за възстановяване на вълновите фантомите  е жив човек. И наистина, парапсихолозите твърдят, че в такива къщи призраци се появяват само когато хората се връщат или вече живеят там, а всички явления се прекратявата, когато хората крадено от 30думи напускат тези жилища. Възстановената вълнова структура- призрак, е енергоинформационна форма на съзнанието и тя е разумна!

Следва.

защищено INVITEXT

Add Comment