Примката се затяга: Европарламентът гласува за създаването на прокуратура на Европейския съюз

18591286_303Европейският  съюз ще се сдобие със собствена прокуратура. Съответното решение е прието в Страсбург на сряда, 5 юли, от членовете на Европейския парламент. Очаква се, че новата структура, в която ще участват 20 държави членки на ЕС, ще започне работа през 2020 г., съобщи ДПА.

Нейните задачи ще включват борба срещу многомилиардните трансгранични  измами във финансовия сектор, по-специално с корупцията, прането на пари и измамите с европейски средства. Според данни на Европейската комисия, само от трансграничните измами с ДДС икономиката на ЕС понася  загуби в размер на 50 милиарда евро.

Разследването на  финансови престъпления и повдигането на обвинения е отговорност на националните прокуратури. Дебатът относно създаването на обща европейска прокуратура  продължи   много години, тъй като не всички 28 страни от ЕС бяха  съгласни да  прехвърлят   правомощията на националните си съдебни органи на структурата на ЕС.