Примката се затяга: Европарламентът гласува за създаването на прокуратура на Европейския съюз

18591286_303Европейският  съюз ще се сдобие със собствена прокуратура. Съответното решение е прието в Страсбург на сряда, 5 юли, от членовете на Европейския парламент. Очаква се, че новата структура, в която ще участват 20 държави членки на ЕС, ще започне работа през 2020 г., съобщи ДПА.

крадено от 30думи

Нейните задачи ще включват борба срещу многомилиардните трансгранични  измами във финансовия сектор, по-специално с корупцията, прането на пари и измамите с европейски средства. Според данни на Европейската комисия, крадено от 30думи само от трансграничните измами с ДДС икономиката на ЕС понася  загуби в размер на 50 милиарда евро.

Разследването на  финансови престъпления и повдигането на обвинения е отговорност на националните прокуратури. Дебатът относно създаването на обща европейска прокуратура  продължи   много години, тъй като не всички 28 страни от ЕС бяха  крадено от 30думи съгласни да  прехвърлят   правомощията на националните си съдебни органи на структурата на ЕС.

защищено INVITEXT