Властта призна: Хората в Българите ще намалеят с още  20% до 2040 г.!

Властта призна: Хората в Българите ще намалеят с още 20% до 2040 г.!

В изпълнение на решение на Народното събрание правителството представя на парламента Прогноза за демографското развитие на България за периода 2015-2040 г. Документът е изготвен от Института за изследване на населението и човека при БАН на … Властта призна: Хората в Българите ще намалеят с още 20% до 2040 г.!Read more